Intervjui Žiri

Ljubica Marinović, Group Account Director, Luna TBWA

U agenciji radi na kampanjama domaćih, regionalnih i globalnih brendova.

Pored višegodišnjeg iskustva u advertajzing angencijama, Ljubica je srađivala sa mnogim domaćim i međunarodnim organizijama, kao i sa nekim od vodećih kompanija, na projektima socijalnog marketinga društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva.