Razgovor s povodom: Miloje Sekulić, Suosnivač i E-PR Director Homepage

Razgovarala Stana Šehalić VIRTUELNO JE POSTALO NAŠE REALNO  Biografija Miloja Sekulića zahtevala bi dosta prostora i vremena. U najkraćem,rođen 8. juna 1966. u Beogradu. Di­plo­mi­ra­ni in­že­njer i no­vi­nar. Član Udruženja poslovnih konsultanata Srbije (UPKS), Nezavisnog udruženja novinara (NUNS) i Društva Srbije za odnose sa javnošću. Jedan od osnivača Srpske asocijacije menadžera (SAM). Suosnivač i E-PR … Continue reading Razgovor s povodom: Miloje Sekulić, Suosnivač i E-PR Director Homepage