Članovi žirija 2022 Žiri

dr Slavica Cicvarić Kostić, FON, redovni profesor na Katedri za marketing, menadžment i odnose s javnošću

Slavica Cicvarić Kostić je redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću. Gostujući profesor je na Univerzitetu u Bolonji – Bologna Business School, Univerzitetu u Rijeci i Institutu za komunikacijske studije u Skoplju, a kao predavač je gostovala na nekoliko univerziteta i poslovnih škola u Evropi. Autor je monografija iz oblasti brendiranja i komunikacija, a kao autor ili koautor objavila je preko 100 radova u časopisima, knjigama i na kongresima.

Radi više od 20 godina kao konsultant u oblasti marketinga i komunikacija za međunarodne kompanije i organizacije, kao i za institucije javne uprave. Bila je Direktor za razvoj poslovanja u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji Hauska&Partner International Communications, a radila je i na poziciji menadžera za odnose s javnošću u investicionoj kompaniji MPC Properties, u periodu strateškog partnerstva sa kompanijom Merrill Lynch. Bila je član Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću (2015-2019) i član stručnog žirija za godišnja priznanja (DSOJ, UEPS, Effie Awards Serbia, Social Impact Award).