Žiri

Bratislav Prokić

Bratislav Prokić je rođen 1984. godine u Kruševcu. Studije dirigovanja je završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi maestra Bojana Suđića. Dugogodišnji je umetnički rukovodilac i dirigent ansambala “Pevačko društvo Preobraženje”, “Ekumenski muški hor” i “Klappa grappa”. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja kao pijanista i dirigent.

Aktivizmom u oblasti HIV-a i polno prenosovih infekcija se bavi od studentskih dana, najpre kao kao koordinator programa za mlade i vršnjački edukator. Osnivač je Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje – Potent, udruženja koje pruža usluge dobrovoljnog savetovanja i testiranja na HIV i druge polno prenosive infekcije u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, kao i psihološku, pravnu i parnjačku podršku osobama koje žive sa HIV-om. Član je Vladine Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze., kao i Evropske grupe za lečenje AIDS-a (EATG).

Potent kontinuirano sprovodi kampanje za podizanje svesti o seksualnom zdravlju i borbi protiv stigme i diskriminacije, na društvenim mrežama i u medijima. Za kampanju “HIV je etiketa” 2022. godine, Udruženje Potent je dobilo nekoliko domaćih priznanja.