Žiri

Maja Stanković

Maja Stanković je doktorirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za modernu umetnost (2013). Profesorka je na Fakultetu za medije i komunikacije, na Departmanu za digitalne umetnosti. Autorka je brojnih tekstova objavljenih u naučnim časopisima, kao i kataloga samostalnih i grupnih izložbi i zbornika tekstova o savremenoj umetnosti. Njeno posebno polje interesovanja obuhvata savremenu umetnost, teoriju i digitalnu humanistiku. Jedan je od pokretača prvog elektronskog časopisa za savremenu umetnost www.dipassage.org (2002-2008), studentskog elektronskog časopisa o savremenoj umetnosti i kulturi Propeler (2010-2019). Takođe je kourednik veb platforme o savremenoj umetnosti i teoriji https:// www.studije-savremenosti.org (od 2017-). Samostalno i u saradnji kurirala je više izložbi. Objavila je knjige Fluidni kontekst (2015) i Umrežena slika (2022). Od 2008. godine je član međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA (International Association of Art Critics). Dobitnica je nagrade „Lazar Trifunović“, najvećeg domaćeg priznanja u oblasti istorije i kritike u savremenoj umetnosti, za 2018. godinu. Trenutno je dekanka Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.