Uprava UEPS-a

UEPS – Udruženje za tržišne komunikacije Srbije – članovi uprave

I UPRAVNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR

1. Viktor Nikolić, predsednik Upravnog odbora

2. Vanda Kučera, potpredsednik Upravnog odbora

3. Jasmina Nikolić, Client Service Director, New Moment New Idea Company

4. Mirko Mandić, generalni direktor, SVA

5. Mugdim Šehalić, Market menadžer, Beogradski sajam

7. Maja Barać Stojanović,  Head of Corporate Communications & HR FCB Afirma

8. Svetlana Marković, Client Service Director, Idea plus Communications

9. Mila Batuta, dipl. pravnik

NADZORNI ODBOR

1. Sonja Marković, pomoćnik direktora marketinga RTS, predsednik NO

2. Tijana Adamov, Managing Director, Sholz&Friends

3. Milena Banović, direktor kompanije M2Communications

SUD ČASTI

1. Vladimir Čeh, osnivač i direktor Instituta za istoriju oglašavanja, predsednik Suda časti

2. Ivana Petković, Chief Copywriter, SVA

3. Marija Vićić, direktor komunikacija, I&F McCANN Grupa

SEKRETARIJAT

Stana Šehalić, generalni sekretar