Predavanje

27Mar

PANEL LIDERA – KAKO IZBEĆI KRIZNE SITUCIJE U KOLEKTIVU

U okviru projekta „Panel Lidera“ koji sprovodi Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan, dr Sanja Vučinić, Client Service direktorka u agenciji SVA i autorka knjige “Strategije komunikacije u kriznim situacijama”, održala je predavanje na temu „Kako izbeći krizne situacije u kompanijama“.

Sanja je sa studentima podelila svoje iskustvo u oblasti upravljanja kriznim komunikacijama i objasnila da „svaka kriza kao tačka preokreta, uz dobro upravljanje i strateški planiranu komunikaciju, može biti prilika za promenu na bolje“. Na osnovu upečatljivih primera iz prakse, približila im je načine za detekciju slabih tačaka kompanije i projektovanje mape potencijalnih kriza kao polazne osnove za kreiranje kvalitetnih kriznih planova.

„Za gubitak imidža uglavnom nije kriva sama kriza, već način na koji organizacija komunicira s javnošću. Da bi u tome bila uspešna, potrebni su joj dobri pripovedači koji znaju da ključni izvor informacija kontroliše tok krize.“ istakla je Sanja Vučinić.

Izvor: www.metropolitan.edu.rs

Datum
27. 03. 2016.