Predavanje

01Feb

PAZI ŠTA ČITAŠ: PR U KRIZNIM SITUACIJAMA

U okviru programa Festivala knjige Pazi šta čitaš, koji je okupio preko trideset izdavača iz Srbije, u petak je održan panel pod nazivom PR u kriznim situacijama na kome su govorile dr Sanja Vučinić, autorica knjige Strategije komunikacije u kriznim situacijama i Stana Šehalić, generalni sekretar UEPS-a i višegodišnja urednica stručnih publikacija.

Autorica knjige o kriznim komunikacijama, koja je dobitnik zlatnog UEPS priznanja kao najbolji izdavački projekat, ukazala je da je njen najveći izazov tokom bavljenja ovom temom bio da istraži ključne zakonitosti krizne komunikacije koje pomažu da se uvede red u haos. Knjiga Strategije komunikacije u kriznim situacijama upravo daje prikaz svih strateških planiranja: od istraživanja i predviđanja kriza, do detaljne analize proaktivnih i reaktivnih strategija, definisanja ključnih poruka i odabira adekvatnih komunikacijskih tehnika i alata, kao i uspostavljanja kriznog štaba.

„Kriza je nešto što se dešava svakodnevno, ali ono što nam autorka ovom knjigom poručuje jeste da se za krizu uvek treba unapred pripremiti, a kada kriza nastane, treba je pravovremeno rešavati“, rekla je Stana Šehalić. Ona je dodala da su zapaženi teorijski i praktični pomaci u odnosu na vreme od pre dve decinije kada je PR dolazio na ove prostore, kao i da je knjiga rezultat preciznog i metodološki kvalitetnog istraživanja.

Datum
01. 02. 2016.