vesti

Digitalni marketing: planiranje i optimizacija

Posle par naslova domaćih autora, Fakultet za medije i komunikaciju izdao je knjigu Digitalni marketing: planiranje i optimizacija Pola R. Smita i Dejva Čefija koja će izvesno biti koristan alat svima koji se bave ovom oblašću u ekspanziji.

Knjiga Digitalni marketing: planiranje i optimizacija  će vam pomoći da idete u korak sa promenama i kreirate efikasnu i savremenu korisnički orijentisanu e-marketinšku strategiju. Ovaj praktični i sadržajan vodič na skoro šeststotina strana kombinuje već ustanovljene pristupe marketinškom planiranju sa kreativnom upotrebom novih e-modela i e-alata. Autori integrišu tehnologije društvenih medija, kao što su društveno umrežavanje, tablet-uređaji i mobilne aplikacije, u marketinški miks demonstrirajući kako ti novi načini dopiranja do korisnika mogu da se integrišu u vaše tradicionalne marketinške planove.

Knjiga se bavi i zakonskim propisima u oblasti e-marketinga, imejl marketingom, društvenim mrežama, marketingom na internet pretraživačima, oglašavanjem na internetu, CRM-om, principima veb-dizajna, veb-analitike i integrisanog upravljanja marketingom.