vesti

DOK JE KREATIVNIH REŠENJA, BIĆE I OOH-a

ALMA QUATTRO i OVATION BBDO

Više OOH kampanja na srpskom tržištu u ovoj godini ostavile su jak utisak na publiku. Kampanje za Nectar, Munchmallow, ili Galeniku samo su neke od onih koje su obeležile dosadašnji tok poslovne godine. Iako je dobar bilbord lako prepoznati kada ga vidimo na ulici, postavlja se pitanje kako se do prodornog kreativnog rešenja dolazi.
Sa predstavnicima Alme Quattro i agencije Ovation BBDO, pokušali smo da dođemo do odgovora na ova i druga pitanja u vezi sa spoljnim oglašavanjem.

Za art direktora ove agencije, Đorđa Đukanovića, razlika između uspešne i neuspešne OOH kampanje je nalik razlici između znaka STOP i obrnutog trougla.

“Oba saobraćajna znaka služe da nas zaustave u saobraćaju, s tim da na “stop” moramo u potpunosti da zaustavimo auto, dok pred obrnutim trouglom moramo da propustimo druge u raskrsnici. U intervalu od 3 sekunde koliko je izložen bilbordu, naš zadatak je da dobrom idejom slučajnom prolazniku ostavimo utisak da je stao pred 12 kvadratnih metara veliki znak STOP. Još ako je taj prolaznik pasionirani kupac znakova STOP, naš posao je uspešno obavljen”, kaže Đukanović.

O temi out of home kanala komunikacije, lokalnom tržištu i daljim biznis planovima, razgovarali smo sa Bojanom Novaković, direktorkom prodaje kompanije Alma Quattro, tržišnog lidera u oblasti spoljnog oglašavanja.

  • Koji su glavni benefiti oglašavanja na OOH formatima u kontekstu rasta digitalnih kanala?

Trend u svetu je da OOH oglašavanje postaje komplementarni deo oglašavanja putem digitalnih kanala. Kada to kažem mislim pre svega na formiranje bliske veze sa mobilnim oglašavanjem tako da OOH i “mobile advertising” deluju u sinergiji. OOH je tu da pruži inicijalni stimulus koji će da pokrene dublju pretragu ili reakciju u smislu bihejvioralne akcije tj. pokretanja na kupovinu proizvoda koji se reklamira. Prednosti OOH medija u odnosu na sve druge medije, pa i digitalne medije su te, da je ovo poslednji mas medij, da je sveprisutan 24/7 I da se ne može “ad block-ovati” ni isključiti. Sa druge strane prisustvo OOH medija u okruženju nije nametljivo već se uklapa ambijentalno u prostor u kome se nalazi. Osim toga OOH je jedini klasični medij kome razvoj novih tehnologija samo pogoduje jer otvara nove kanale komunikacije i pruža fleksibilnost. Tako na primer pojavom Digital Place Based Advertising (DPA) omogućeno je kontekstualno relevantno targetiranje pravim sadržajem koji je, na pravom mestu u pravo vreme.

 

  • Koliki je uticaj digitala i može li OOH da adekvatno odgovori i prilagodi se novim tehnologijama?

Uticaj digitalne stvarnosti je sveprisutan oko nas, pa samim tim i u sferi medija. Kada je reč o digitalnim OOH medijima u svetu se prvi put javljaju 2005. godine. Od tada pa do danas udeo digitalnih OOH medija u Americi dostigao je 40%, dok je u Evropi ovaj procenat niži i iznosi 25%. U Srbiji takođe imamo zastupljene digitalne medije i to u vidu LED panoa, a od skoro i LCD screenova poslednje generacije koji mogu da emituju sliku u 4K rezoluciji. Digitalni mediji imaju tu prednost, u odnosu na klasične, što nude fleksibilnost, mogućnost planiranja dinamičkih kampanja u zavisnosti od doba dana ili vremenskih prilika i mogućnost izlaganja relevantnog sadržaja za pojedinca.

Ljudi su sve više mobilni i podaci pokazuju da će taj trend sve više uzimati maha. U tom smislu OOH mediji postaju kontinuirani pratioci ljudima na njihovim dnevnim rutama kretanja na posao, školu, kupovinu itd. OOH medij svoju publiku nalazi kada je ona najprijemčivija za kupovinu tj. kada su u pokretu (On The Go)

OOH je jedini medij, pored digitalnih medija, koji poslednjih godina u svetu beleži konitnuirani rast. Ovaj rast se pre svega može pripisati sve većoj digitalizaciji OOH medija, kao i već pomenutoj činjenici da OOH deluje uzajamno sa mobilinm advertajzingom, koji beleži najveći rast u oblasti digitalnih medija. Valja napomenuti da u delu digitalnih medija nije sve tako idealno. Svedoci smo činjenice da je digitalni advertising sve više izložen blokiranju kao i internet prevarama u vidu postojanja internet botova. Imajući sve ovo u vidu, čini mi se da prava mera i vrednost digitalnih medija tek treba da bude ustanovljena i evaluirana.

 

  • Gde je OOH kao kanal na srpskom tržištu danas?

OOH na našem tržištu održava stabilnu poziciju koja se u poslednjoj deceniji kreće od 10%-12% učešća u ukupnoj medijskoj potrošnji što se može smatrati značajnim i stabilnim. Sa druge strane, ukoliko se ovim tempom nastavi trend uvođenja digitalnih medija u oblasti OOH, može se očekivati prelivanje budžeta iz nekih drugih medijski kompatibilnih kanala komunikacije. Pored toga svedoci smo ulaska na tržište tradicionalno velikih OOH oglašivača kao što su Ikea i Lidl, tako da pozicija OOH na srpskom tržištu samo može da dobija na značaju.

 

  • Više kampanja ove godine oslonjenih na OOH kanale i vašu mrežu odjeknulo je u celoj zemlji ili na internetu. Šta je ključ uspešne OOH kampanje?

Uspeh jedne kampanje na outdoor-u zavisi od nekoliko činilaca. U startu u saradnji sa klijentom treba definisati komunikacione ciljeve koji se žele (čitaj mogu) postići sa raspoloživim budžetom. Na osnovu toga se pravi izbor tipova medija i njihovog broja tj. optimalne pokrivenosti unutar mreže. Potom se pristupa media planiranju u skladu sa prethodno definisanim kriterijumima. Plan se kvantitativno evaluira, tj. proverava da li ispunjava kriterijume projektovanog reach-a i frekvencije. Na kraju ovog lanca, dolazi ono što je preduslov bez koga ništa od prethodnih stavki ne može da ostvari cilj, to je izgled idejnog rešenja. Pod pretpostavkom da su svi prethodni koraci koji vode kampanji uspešno završeni, kreativa je ta koja izlazi na ulicu kao finalni test uspešnosti jedne kampanje. Ovaj poslednji korak odlučuje da li će kampanja ispuniti očekivanja, ili ne. Dakle, nema uspešne kampanje bez uspešnog kreativnog rešenja.

 

  • Koji su razvojni planovi AQ u narednom periodu?

Alma Quattro je u poslednjem kvartalu 2017. godine pokrenula proces digitalizacije mreže reklamnih panoa. Reč proces nagoveštava da se radi o trajnom i kontinuiranom projektu. Dakle, cilj nam je da nastavimo sa razvojem mreže LCD screenova u užoj gradskoj zoni Beograda. Cilj nam je da novi digitalni mediji budu dopuna postojećim klasičnim panoima. Ne treba gubiti iz vida da je klasičan OOH i dalje okosnica našeg media i da kao takav služi svrsi jer jednako dobro prenosi poruku auditorijumu, kao i digitalni mediji. Nastavljamo da pratimo svetske trendove I da implementiramo na našem tržištu sve konstruktivne I inovativne ideje.