vesti

Inicijative: Kodeks “Deca i mediji”

Udruženje za tržišne komunikacije Srbije uputilo je apel kolegama i nadležnim državnim insitucijama za kvalitetnije regulisanje i primenu regulative vezane za decu u medijima.

Kao strukovno udruženje koje se bavi komunikacijama, a pre svega kao roditelji, koji su, kao i svi u zemlji, preplavljeni tugom i bolom zbog tragedije u školi “Vladislav Ribnikar”, a potom i u Mladenovcu, i zabrinuti zbog svega što se dešava u danima posle nje, u želji da doprinesemo popravljanju i poboljšanju budućih komunikacija, dostavljamo vam Kodeks “Deca i mediji”, koji u sebi sadrži Pravilnik protiv zloupotreba dece u medijske svrhe i Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba, diplomiranog psihologa Prvoslava Plavšića, dobitnika UEPS-ove nagrade za životno delo, koji je urađen 2019. godine i publikovan u izdanju Udruženja “Prijatelji dece”.

Smatramo da je odgovornost cele zajednice, svih nas koji radimo i stvaramo, da svojim činjenjem, svako u svom profesionalnom domenu, i svi kao roditelji, doprinesemo uređenju socijalnih relacija na način koji će sprečiti da se ovakva tragedija ponovi. Niko od nas ne može biti siguran da će biti bolje ako bude drugačije, ali smo uvereni da mora biti dugačije ako treba da bude bolje.

Verujemo da ćete, snagom autoriteta institucije, razmotriti širu primenu ovog Kodeksa kao jedne od mogućih osnova na kojoj ćemo graditi zdravije okruženje za našu decu i zaštititi ih od pogubnih uticaja u kojima neretko i sami učestvujemo.

Kodeks je inicijalni dokument, jedna od mogućih polaznih osnova za dalja unapređenja zakonske regulative u ovoj oblasti.

Kodeks možete preuzeti na https://prijateljidece.org/wp-content/uploads/2021/09/dim_lat.pdf

Predsednik Upravnog odbora UEPS

Viktor Nikolić