vesti

Inovacije u izboru UEPS-ovog laureata

Novi način predlaganja i dinamika izbora

Na inicijativu UEPS-ovog Kluba laureata koji sačinjavaju dosadašnji dobitnici nagrade za životno delo, Udruženje za tržišne komunikacije Srbije uvodi novu metodologiju predlaganja kandidata za ovo prestižno priznanje. Menja se način predlaganja kandidata, dinamika izbora, a unapređeni su i precizirani kriterijumi za osvajanje ovog prestižnog priznanja.

Na sastanku Kluba laureata inicirano je da se predlaganje potencijalnih kandidata za najvrednije priznanje izmesti iz okvira Kluba i da se svim aktivnim stvaraocima omogući da predlože kandidata čiji je stvaralački opus kvalifikacija za ovu nagradu. Predlog je iniciran s ciljem demokratizacije i što većeg obuhvata svih potencijalno zainteresovanih, kao i što kvalitetnijeg sagledavanja profesionalnih doprinosa onih koji godinama i decenijama stvaraju u oblasti tržišnih komunakcija, Osnovni predlog je dopunjen i preciziranjem elemenata odnosno kriterijuma koje kandidat treba da ispunjava, kao i dinamikom dodele priznanja.

Po usvajanju definisanog predloga od strane Upravnog odbora UEPS-a, nagrada za životno delo dodeljuje se za izuzetan profesionalni i društveni rad u oblasti tržišnih komunikacija svake druge (neparne) godine, dok će se predlozi prikupljati u predizbornoj (parnoj) godini.

Kandidate za Nagradu mogu da predlažu sve članice udruženja dostavljanjem obrazloženih predloga na poziv UEPS-a objavljen na sajtu UEPS-a. Za Nagradu mogu biti kandidovani svi koji su profesionalno u tržišnim komunikacijama Srbije prisutni najmanje 20 godina.

Podrobnije o procedurama i kriterijumima možete videti u Pravilniku o dodeli nagrade za životno delo na sledećoj adresi https://ueps.org.rs/o-ueps-u/dokumenta/