vesti

Lokomotiva i SentecaCommerce partneri na 12 evropskih tržišta

Lokomotiva, koja posluje u okviru I&F Grupe i specijalizovana je za razvoj i implementaciju enterprise platformi i pružanje profesionalnih usluga iz IT oblasti, potpisala je ugovor o strateškom partnerstvu i na taj način postala ekskluzivni distributer, implementator i integrator SentecaCommerce, Headless API-first enetrpise e-commerce rešenja na 12 tržišta.

SentecaCommerce je rešenje bazirano na mikroservisima koje organizacijama pruža ultimativnu fleksibilnost u pristupu e-trgovini sa fokusom na iskustvo krajnjeg korisnika, koristeći najjednostavnije, najmoćnije API-je. Uz SentecaCommerce, kompanije mogu da nadograde svoj brend i privuku i konvertuju potrošače na bilo kom kanalu ili dodirnoj tački. Lokomotiva će biti ekskluzivni distributer, implementator i integrator platforme sledeće generacije kompanije SentecaCommerce na 12 tržišta – Srbiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj i Danskoj.

„Ova tehnologija predstavlja ključ veće agilnosti, neograničene skalabilnosti i nenadmašne poslovne fleksibilnosti za sve klijente koji ili gledaju da uđu u vode e-commerca po prvi put ili su dostigli limite sa svojom postojećim e-commerce platformama koji negativno utiču na prodaju i na brend. Kroz ovo partnerstvo, Lokomotiva će svojim klijentima pružiti najsavremeniju tehnologiju e-trgovine u Cloud-u kompanije SentecaCommerce, kako bi omogućila preduzećima da visokim stepenom fleksibilnosti iskoriste nove poslovne modele e-trgovine i podstaknu konverzije“, kaže Tomica Orešković, direktor Lokomotive.