vesti

POČINJE ANEM KAMPANJA ”PRETNJA JE PRETNJA”

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) sutra započinje medijsku kampanju “Pretnja je pretnja”, posvećenu sistemu prevencije i zaštite novinara i novinarki koja će trajati do kraja marta.

Cilj kampanje je da ukaže da već dugi niz godina brojni medijski radnici i radnice širom Srbije dobijaju pretnje, isključivo zbog toga što profesionalno, objektivno i nepristrasno rade svoj posao.

Najveći broj pomenutih pretnji su tako formulisane i „spakovane“ da Krivični zakonik ne može da ih prepozna kao takve, usled čega ne mogu ni da budu procesuirane.

Kampanja “Pretnja je pretnja” ukazuje da je neophodno izmeniti i dopuniti Krivični zakonik čime bi se olakšala pravna kvalifikacija pretnji i ugrožavanja bezbednosti novinara koje se često odbacuju zbog pravne neutemeljenosti.

U sklopu ANEM kampanje publikovan je “Leksikon pretnji” koji sadrži istinite pretnje koje su novinari i novinarke iz Srbije primili putem različitih komunikacijskih kanala. Leksikon će biti distribuiran putem dnevnih i nedeljnih novina, digitalnih medijskih platformi i društvenih mreža. Elektronska verzija “Leksikona pretnji” nalazi se na sajtu Bezbedni novinari:

https://bezbedninovinari.rs/page/pretnja-je-pretnja

Video spot “Upakovane pretnje” koji je ANEM uradio u saradnji sa autorom Veljkom Golubovićem i agencijom New moment deo je medijske kampanje “Pretnja je pretnja”: https://bezbedninovinari.rs/page/pretnja-je-pretnja

Kampanja se realizuje u sklopu projekta “Izgradnja sistema prevencije i hitnog reagovanja u slučajevima pretnji i napada na novinare u Srbiji“ koji ANEM sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Ovaj projekat obuhvata aktivnosti Stalne radne grupe za bezbednost novinara i koordinaciju SOS sigurne linije za prijavljivanje pretnji ili drugih slučajeva koje novinari osećaju kao ugrožavanje. SOS sigurna linija otvorena je 24 časova, sedam dana nedeljno sa operaterima koji su članovi SRG, ali i advokatima koji se bave zastupanjem novinara i redakcija uz pružanje besplatne pravne pomoći novinarima koji smatraju da im je ugrožena bezbednost.

Stalna Radna grupa za bezbednost novinara održava sastanke u različitim gradovima širom Srbije na kojima učestvuju lokalne kontakt tačke iz osnovnih i viših javnih tužilaštava i MUP-a kao i lokalni novinari čija je bezbednost ugrožena. Na ovim sastancima se razgovara o rešenim i nerešenim slučajevima i drugim problemima sa kojima se lokalni novinari, mediji i institucije suočavaju u nastojanjima da omoguće bezbedan rad medijskih profesionalaca.

U sklopu projekta prvencije i zaštite novinara, ANEM širom Srbije organizuje specijalizovane tematske treninge posvećene bezbednosti novinara, redakcija, studenata – budućih medijskih radnika i predstavnika nevladinog sektora koji se bave medijskim izveštavanjem.