vesti

Predstavljanje UEPS-a na Regionalnim susretima strukovnih udruženja

Na upravo završenim regionalnim susretima strukovnih udruženja UEPS se, kao domaćin, predstavio prezentacijom koju je pripremila potpredsednica UEPS-a Jasmina Nikolić i kojom je obuhvaćeno pet ipo decenija postojanja nacionalnog udruženja.

U prezentaciji je istaknuta tradicija, broj i struktura članica koji su predstavljeni svojim logotipima, a potom projekti i aktivnosti Udruženja, počevši od Dana UEPS-a odnosno godišnje dodele nagrada preko edukacije kroz oko hiljadu stručnih skupova, događaja i predavanja do ocene sajamskih nastupa.

Napravljen je osvrt i na izvore finansiranja udruženja, a predstavljeni su i članovi organa uprave UEPS-a.

Misija UEPS-a definisana je kroz kreiranje podsticajne sredine komunikacione industrije koja okuplja sve relevantne aktere struke, da kroz zajednicki rad, razvija i definiše najviše standarde komunikacione industrije, radi na unapređenju, očuvanju i promovisanju etičnog i profesionalnog ponašanja, ekspertize i kredibiliteta struke, pred različitim stake holderima, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou (Region, EU ).

Na kraju prezentacije ponuđeno je i viđenje regionalne saradnje kroz podršku svim aktivnostima u organizaciji nacionalnih udruženja iz regiona, putem informisanja članica i nečlanica UEPS-a korišćenjem naših kanala komunikacije: web sajt, FB page i newsletter, kao i drugih oblika saradnje.