vesti

UEPS istraživanje: Stanje i perspektive u kreativnoj industriji Srbije u kontekstu aktuelnih dešavanja vezanih za Covid 19

Udruženje za tržišne komunikacije Srbije (UEPS), najstarije nacionalno strukovno udruženje koje objedinjava agencije, oglašivače i medije, uradilo je tokom jula anketu među svojim članstvom na temu Stanje i perspektive u kreativnoj industriji Srbije u kontekstu aktuelnih dešavanja vezanih za Covid 19, a na bazi objavljenih rezultata istraživanja koje su zajednički sproveli PKS i USAID i po kojima je kreativna industrija među najpogođenijima Covid krizom.

Time su nastavljene aktivnosti inicirane u razgovorima između UEPS-a, IAA, IAB i Društva za odnose s javnošću započetih tokom maja, sa idejom zajedničkog obraćanja nadležnim državnim organima za podršku kreativnoj industriji u periodu krize izazvane korona virusom. S obzirom da je za svako ozbiljnije sagledavanje i analizu potrebno vreme, procenjeno je da je polovina godine, od čega četiri meseca poslovanja u uslovima omeđenih ograničenjima vezanih za Covid 19, pravo vreme za realistično sumiranje posledica koje je epidemija ostavila na ovu privrednu delatnost, kao i anticipiranje budućih aktivnosti.

Među učesnicima istraživanja, struktura različitih poslovnih profila je sledeća: Medijska – 10,7%, digital – 1,36%, BTL – 21,5%, kreativna – 42,9%, integrisane komunikacije – 7,2%, strateške komunikacije, poslovni konsalting i proizvodnja po – 3,6% i ostalo – 5,54%

Naša istraživanja potvrdila su osnovnu tezu istraživanja PKS-a i USAID-a da je kreativna industrija u veoma teškoj situaciji. Podaci dobijeni istraživanjem nedvosmileno ukazuju na to, operativno rasčlanjujući ključna žarišta problema sa kojima se kreativna industrija suočava :

  • ► 43.3% pravnih lica beleži pad prometa od 70% i više, 23,3%, – pad prometa od 30% i više, a 6,7% – pad prometa 50% i više. Najpogođeniji deo kreativne industrije su oni koji se bave oraganizacijom događaja, odnosno BTL agencije.
  • ► 43.3% učesnika ankete procenjuju da u ovakvim uslovima njihovo poslovanje može da izdrži još 3 meseca, njih 20% – 6 meseci, 6,7% misli da može da izdrži još godinu dana, a 23,3% nema procenu.
  • ► Iako je mali broj njih dosada (zbog mera države) otpuštao zaposlene (13,8%), u narednom periodu njih 50% izjasnilo se da planira ovakvu meru racionalizacije poslovanja.
  • ► Zarade zaposlenih je u prvoj polovini godine smanjilo je njih 36,7%, u narednom periodu većina planira ovakvu meru: smanjenje broja zaposlenih shodno obimu poslovanja i prometa; 22,2%, smanjenje plata i smanjenje broja zaposlenih; 29,6%, uvođenje skraćenog radnog vremena uz nadoknadu prilagođenu skraćenju radnog vremena; -11,1%, a smanjenje broja zaposlenih i zapošljavanje prema potrebama juniore uz nižu nadoknadu – 22,2%; da zadrži sve zaposlene, uz smanjenje zarada, shodno obimu poslovanja i prometa planira njih 25,9%
  • ► Najzad, industrija očekuje pomoć i podršku kako bi prebrodila ovaj period u smislu poreskih olakšica (40%) odlaganja plaćanja PDV-a do momenta naplate potraživanja i ostalih dospelih obaveza prema državi (23,3%), a posebno očekuje podrška države industriji u aktivnostima podsticanja oglašavanja koje bi strateški podržale oglašivače i agencije, odnosno opstanak kreativne industrije (26,7). Većina smatra da podrška treba da bude set svih ovih mera.

Svi učesnici istraživanja smatraju da ova industrija značajno učestvuje u ukupnom poreskom budžetu države i da je stoga zajednički interes nalaženje optimalnih rešenja u direktnim pregovorima s predstavnicima državnih organa jer samo uzajamnom podrškom možemo prevazići krizu.