vesti

UEPS panel: Obrazovanje za digitalne tehnologije – za šta univerziteti spremaju studente, a šta kompanije očekuju od njih

U organizaciji Udruženja za tržišne komunikacije u utorak 5. Juna sa početkom u 13 časova održaće se panel “Obrazovanje za digitalne tehnologije – za šta univerziteti spremaju studente, a šta kompanije očekuju od njih“.

U programima zemalja Evropske unije se kontinuirano poziva na poboljšanje kvaliteta digitalnih veština i njihovog plasmana na tržištu rada. Odnedavno je i Srbija intenzivnije pokrenula ovu temu. Cilj panela je diskusija kako se kod nas gleda na potrebe za digitalnim veštinama, prvenstveno nastavnika kroz celu vertikalu obrazovanja kao i s kojim veštinama danas mladi izlaze na tržište rada, te kakve su potrebe naših agenija i njihovih klijenata – kako bi se u međusobnom dijalogu bolje sagledalo trenutno stanje i iznedrili predlozi za dalja unapređenja.

Najnovija istraživanja pokazuju da su privredna društva u regiji u nedovoljnoj ili još uvek u ne tako dovoljnoj meri usvojila digitalni način poslovanja. Takođe, pokazuju da većina velikih kompanija i dalje zaostaje u procesu digitalne transformacije i modernizacije poslovanja. Nove tehnologije i digitalna transformacija morale bi biti na listi top prioriteta u razvoju velikih kompanija, smatraju stručnjaci. Zajednički cilj svih je svakako da stvorimo vrhunske stručnjake koji će znati da najnovije tehnologije uspešno primene u praksi.

Panelisti su:
• prof. dr Slavica Cicvarić Kostić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
• prof. dr Nataša Krstić, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
Lea Stanković, Executive Director, Communis,
Nikola Parun, PR, Digital & Media Manager, Ovation BBDO
Srđan Vasić, osnivač i direktor, Mosquito Video & Animation
Danica Marković, Account Manager, Homepage
Ivan Rečević, MarTech konsultant, Gaia Consulting

Na panelu će se razgovarati o sledećim temama:
• Gde su danas na mapi susretanja univerzitet i privreda kad je reč o obrazovnim profilima za digitalne tehnologije?
• Da li su univeziteti spremni da iznedre komletnog stručnaka koga “predaju” privredi po principu “ključ u ruke”?
• Šta privreda traži, a šta univerziteti nude?
• Da li privreda iskazuje jasno svoje potrebe i spremnost na potpunu transformaciju ili se transformiše parcijalno?
• Kako se mladi stručnjak obrazovan za posao koju podrazumeva visok stepen individulaizma uklapa u timove?
• Može li izvrsno pismen mladi stručnjak u digitalnim tehnologijama da prepoznaje I razume strateške elemente i procese planiranja?
• Kakva je trenutno praksa koju pohađaju studenti i šta mogu da nauče?
• Može li kompanija nešto da nauči od kreativnog studenta na praksi?
• Šta kažu mladi stručnjaci u agencijama zaposleni u digitalnim tehnologijama?
• Da li kompanije treba da se prilagođavaju i transformišu ili je nova znanja moguće optimalno inkorporirati u postojeće organizacione sisteme?
• Koju vrstu poslodavaca priželjkuju studenti završnih godina, i koje organizacije su im prvi izbor?
• Kakav je stav mladih ka preduzetništvu?