vesti

WMA je dobila međunarodne sertifikate sistema ISO 9001 i ISO 14001

Beogradska agencija WMA  od sada poseduje sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015, 9001, kao i sistem zaštite podataka SRPS ISO 14001 sertifikovane od strane Management Systems Certification.

Za klijente i partnere WMA, ovi sertifikati svedoče o visokom nivou pruženih usluga i fokusu WMA na njihovo stalno usavršavanje u oblastima osmišljavanja digitalnih strategija, grafičkog i WEB dizajna, upravljanja kampanjama na društvenim mrežama, kao i organizacije događaja.

Zoran Ivanović, CEO WMA: „Implementacija sistema upravljanja kvalitetom, kao i sistema zaštite podataka omogućava nam da obezbedimo visok nivo kvaliteta naših usluga, kao i transparentnost i bezbednost procesa i podataka. Revizija od strane Management Systems Certification je pomogla da identifikujemo područja za poboljšanje u osnovnim poslovnim procesima kompanije i sistemu upravljanja kvalitetom u celini “.

Za više informacije posetite www.wma.rs.