vesti

Zaključci i Preporuke sa regionalnog sastanka nacionalnih strukovnih udruženja

Na sastanku nacionalnih strukovnih udruženja iz regije, prisutni su usaglasili sledeće Zaključke i Preporuke u cilju unapređenja stanja u struci.

Zaključke i Preporuke svako će iskomunicirai sa svojim članstvom.


1.      
Udruženja će sarađivati na planu samoregulative razmenom postojećih dokumenta, kodeksa, dobre prakse koji bi bili usaglašavani,  prihvatani i promovisani na regionalnom nivou odnosno na svim lokalnim tržištima;
2.       Udruženja će obezbediti popuste od 10 % svim svojim članicama za festivale u regiji koje će afirmisati i o kojima će informisati svoje članstvo putem raspoloživih kanala komunikacije;
3.       Udruženja će međusobno sarađivati na planu kontinuiranog međusobnog informisanja i edukacije članstva;
4.       Dogovoreno je da se pokrene inicijativa uobličavanja Statement 3+1 u vezi Pitch-eva