Intervjui

UEPS VAS PITA: Stanje i perspektive u kreativnoj industriji Srbije u kontekstu aktuelnih dešavanja vezanih za Covid 19

Drage kolege,

Kreativna industrija je među najpogođenijima Covid krizom.

Želimo da se obratimo nadležnim državnim organima u cilju pronalaženja optimalnih rešenja za našu industriju, na bazi dobijenih i obrađenih podataka od vas.

Svi podaci biće anonimni i korišćeni isključivo u svrhe ovog istraživanja.

Hvala na učešću.

https://forms.gle/iE6RqjpZVuM7jmCTA