b92

Uručene nagrade UEPS-a za 2017. godinu: Kreativnost komunikacija na delu