Vesti.rs

DODELJENA UEPS-OVA PRIZNANJA 2016: AGENCIJA GODINE NEW MOMENT NEW IDEAS COMPANY, OGLAŠIVAČ GODINE TELENOR BANKA, GRAND PRIX ZA AGENCIJU FCB AFIRMA A NAGRADA DRAGAN SAKAN ZA AGENCIJU MCCANN BEOGRAD