vesti

In memoriam – Slavko Kovačević

Dr Slavko Kovačević, predsednik UEPS-a od 1988-1990. godine preminuo je  10.juna.posle duge i teške bolesti.

Profesor i praktičar u oblasti MARKETINGA I PUBLIC RELATIONS-a. Od 1976. godine bavio se stručnim i pedagoškim radom za različita područja marketinga i Public Relations-a.Specijalista u oblasti promotivne strategije, odnosa s javnošću i komunikoloških aspekata marketinga i PR-a.

Dvadeset i pet godina (1986 – 2011) se bavio praksom marketinga kroz realne tržišne projekte, edukaciju i konsalting u velikom broju srpskih i ranije jugoslovenskih kompanija.

Bio je predsednik Udruženja ekonomskih propagandista Srbije (UEPS) i višegodišnji predsednik žirija za dodelu priznanja propagadnim agencijama, oglašivačima i mas-medijima. Direktor i osnivač konsultantske agencije IMC Consulting,

U periodu od 1976. do 1991. godine radio je kao asistent i predavač na Beogradskom univerzitetu. Bio je predavač na predmetu Marketing na beogradskom FDU. Do 2009. vanredni profesor na predmetima Marketinške komunikacije, Marketing usluga i Ponašanje potrošača na Fakultetu za sport i turizam TIMS u Novom Sadu. Predavač na specijalističkim studijama “Reklama i mediji” beogradskog FDU pod pokroviteljstvom IAA.

Objavio je knjigu BIG IDEA – Sve što je važno za dobru promociju .

Autor programa i predavač na seminarima i poslovnim školama iz oblasti marketinga i PR-a u periodu 1985 – 2009.  Seminare i specijalizaciju “Marketing u praksi” je za dvadeset godina prošlo preko tri hiljade polaznika – praktičari marketinga iz srpskih preduzeća i institucija – većina praktičari marketinga i ambiciozni studenti.

Za potrebe privrede učestvovao je u izradi većeg broja  stručnih studija  iz  oblasti  marketinga  i  ekonomske  propagande. Autor programa i predavač na brojnim seminarima i poslovnim školama  iz oblasti marketinga i PR-a u periodu 1989 – 2011. U Privrednoj komori Jugoslavije/Srbije  pet godina je  vodio kurs unapređenja znanja “Upravljanje marketingom u praksi” koji su pohađali marketinški stručnjaci –  praktičari iz većih srpskih preduzeća, banaka i društvenih institucija.

UEPS se s pijetetom oprašta od čoveka koji je ostavio značajan teorijski i praktični doprinos u tržišnim komunikacijama.