vesti

Istraživanje: Mediji, privreda, PR agencije – Da li se razumemo

Chapter 4 PR, agencija za usluge u oblasti odnosa s javnošću, nedavno je je realizovala istraživanje s predstavnicima medija o saradnji s kompanijama i agencijama, izazovima s kojima se susreću i mogućnostima za unapređenje odnosa privrednog sektora i medija.

Rezultati istraživanja pokazuju da više od 30 odsto ispitanih smatra da je komunikacija između kompanija i medija jednostrana, odnosno bazirana na distribuciji saopštenja i informacija koje dolaze iz privrednog sektora. Naročito dobru saradnju, mediji imaju s privatnim sektorom, a među industrijama se ističu IT kompanije, telekomunikacije, finansijske kompanije i prehrambena industrija. Mediji sve češće dobru saradnju ostvaruju s malim i srednjim preduzećima, posebno ističući kvalitet informacija koje dobijaju.

Kada je reč o problemima u saradnji, 24 odsto ispitanika ističe nedostatak kontinuiteta u komunikaciji, 44 odsto sadržaj koji plasiraju kompanije vidi kao previše promotivan i komercijalan, pisan jezikom marketinga, dok čak 27 odsto novinara smatra da povremeno dobija informacije koje nisu relevantne za njihovu rubriku.

Kada je reč o komercijalnoj saradnji, 16 odsto ispitanih smatra da saradnja apsolutno nije moguća ukoliko se kompanija ne oglašava, dok 71 odsto navodi da redakcije pridaju značaj komercijalnoj saradnji s kompanijom. Postojanje komercijalne saradnje je za čak 46 odsto ispitanih osnovni razlog za dolazak na događaj kompanije, dok tek šest odsto medija dolazi na događaj zbog kreativnog koncepta događaja, a 19 odsto zbog relevantnosti teme.

Rastući broj novinara pridaje značaj informacijama s društvenih mreža, ubrajajući u izvore korporativne i brend naloge, kao i privatne profile predstavnika menadžmenta, a čak 49 odsto njih povremeno i upotrebi nešto od tih informacija.

Glavne prednosti saradnje s PR agencijom iz ugla medija su lakše stupanje u kontakt s predstavnicima menadžmenta kompanija i drugim stručnjacima, iskustvo PR konsultanata u kriznoj komunikaciji, savetovanje klijenata u pravcu potreba medija – poput ekskluziviteta informacija, selekcije korisnosti podataka iz različitih istraživanja, regionalnih ili globalnih uvida, – zatim posvećenost traženju obostrano korisnih rešenja, podsticaj razvoju medija i boljem razumevanju.

Za 93 odsto novinara, saradnja s PR agencijama je korisna i dve trećine ispitanih prostor za unapređenje vidi kroz:
– bolje profilisanje informacija u skladu sa orijentacijom medija,
– razumevanje potreba medija u odnosu na brzinu odgovaranja na upite i
– izbegavanje komercijalnih sadržaja, bez informativne vrednosti.