vesti

Ko će biti sledeći član UEPS-ovog Kluba laureta – predložite i obrazložite

Po usvajanju definisanog predloga od strane Upravnog odbora UEPS-a, nagrada za  životno delo dodeljuje se za izuzetan profesionalni i društveni rad u oblasti tržišnih komunikacija svake druge (neparne) godine, a predlozi se prikupljaju u predizbornoj (parnoj) godini.

Kandidate za Nagradu mogu da predlažu sve članice udruženja dostavljanjem obrazloženih predloga na poziv UEPS-a objavljen na sajtu UEPS-a. Za Nagradu mogu biti kandidovani svi koji su profesionalno u tržišnim komunikacijama Srbije prisutni najmanje  20 godina.

Podrobnije o procedurama i kriterijumima možete videti u Pravilniku o dodeli nagrade za životno delo na sledećoj adresi  https://ueps.org.rs/o-ueps-u/dokumenta/

Vaše predloge možete dostaviti najkasnije do 31.decembra tekuće godine na jedan od sledećih načina:

  • mejlom na adresu  office@ueps.org.rs
  • lično u prostorijama UEPS-a
  • preporučenom pošiljkom na adresu Francuska 14.