vesti

Otvorene prijave za Eurobest 2019.

Inovacije u kategorijama i nagradama

Eurobest prepoznaje i slavi kreativnost koja pozitivno utiče, ne samo na kompanije i brendove, već na svet uopšte. 

U 2019. godini radovi se mogu prijaviti u 23 različite kategorije. Radovi koji se mogu kvalifikovati za dobijanje nagrada treba da su realizovani u periodu od 1. septembra 2018 do 31. oktobra 2019.

Eurobest je najavio značajne promene u Nagradama 2019. Nove i ažurirane kategorije i kriterijumi imaju za cilj da najbolje odražavaju trenutni milje marketinga i komunikacija i postave standarde za poslove iz evropske regije. 

Svesni činjenice da je teško porediti projekte rađene za neprofitne organizacije i dobrotvorne organizacije i komercijalne radove, uveden je Grand Prix for Good Award.

Za ovu specijalnu nagradu rad ne može da se direktno prijavi, ali postaje kvalifikovan ako mu se dodeli Gold Eurobest Award i ako je kreiran u cilju podizanja svesti javnosti ili ako je kreiran za neprofitnu organizacija ili dobrotvornu organizaciju. Rad koji odgovara ovim kriterijumima ponovo će biti ocenjen odvojeno kao kandidat za Grand Prix for Good.

Na Eurobestu biće dodeljene i specijalne nagrade

Ove nagrade se dodeljuju na osnovu sabiranja bodova od nagrada i ulaska radova u uži izbor, umesto da ih dodeli žiri, a to su:

– Network of the Year
– Agency of the Year
– Independent Agency of the Year
– Country Agency of the Year
– Media Network of the Year 
– The eurobest Golden Palm

Rok za prijavu radova je 24. oktobar. Finalisti će biti proglašeni 29.novembra, 9. decembra će biti proglašeni dobitnici nagrada, a 12. decembra je proglašenje dobitnika Grand Prix i Special Awards na live streamed događaju.Za dodatne detalje pogledajte veb lokaciju: https://vvv.eurobest.com/