vesti

Poltički dijalog na visokom nivou definisao je strateški pravac razvoja reforme javne uprave regiona u narednom jednogodišnjem periodu

Ovogodišnji virtuelni Politički dijalog na visokom nivou, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), okupio je ministre zadužene za javnu upravu regiona i najviše predstavnike Evropske komisije za Zapadni Balkan kako bi zajednički analizirali postignute rezultate i izazove regiona vezane za reformske procese.

Ratka Sekulović direktorka ReSPA-e, prestavila je novitete u radu ove institucije među kojima su osnivanje Regionalnog centra za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi usmerenog ka modernizaciji usluga javne uprave i njihovo oblikovanje prema potrebama građana i privrede, kao i osnivanje Regionalne mreže koordinatora javnih politika koja utiče na bolju koordinaciju javnih politika unutar država regiona. Pilotiranje Regionalnog istraživanja zadovoljstva zaposlenih u javnoj upravi, koje je Sekulović najavila kao zajednički projekat sa SIGMA-om, sadržaće jasne smernice za dalje unapređenje položaja državnih službenika u regionu jer su oni ključni faktor daljeg napretka reformskih procesa.

ReSPA ostaje dosledna podršci u oblasti razvoja javnih politika, depolitizacije i profesionalizacije javne uprave kao i poboljšanju kvaliteta javnih usluga. Sa jasnom podrškom Evropske komisije i zajedničkim naporima sa vladama zemalja Zapadnog Balkana nastavićemo da podržavamo izgradnju transparentnih, odgovornih i profesionalnih institucija javne uprave regiona” istakla je Sekulović u svom uvodnom obraćanju.

Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine, Marina Banović, državna sekretarka Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore, Jeton Šaćiri (Jeton Shaqiri), ministar informacionog društva i uprave Republike Severne Makedonije i Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije prestavili su ključne rezultate ostvarene u reformi javnih uprava na nacionalnim nivoima i definisali ključne izazove.

Sigurna sam da će nam u predstojećem periodu od izuzetnog značaja biti dalja regionalna saradnja u svim oblastima reforme javne uprave, pre svega kroz međusobnu razmenu iskustava i znanja svih nas koji težimo profesionalnoj i upravi po meri svih naših građana. Vlada RS i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ostaju potpuno otvoreni u tom pravcu i nastavljaju da podržavaju sve napore koje ReSPA čini da nam pruži podršku u našim reformskim aktivnostima” istakla je ministarka Obradović u svom izlaganju.

Visoki predstavnici Evropske komisije za Zapadni Balkan – Alan Džons (Allan Jones), šef jedinice za strategiju i politiku Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i Evropske slobodne trgovinske asocijacije (EFTA) u Generalnom direktoratu za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) i Florijan Hauzer (Florian Hauser), tim lider za reformu javne uprave u Generalnom direktoratu za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) potvrdili su spremnost Evropske komisije da i ubuduće podstiče razvoj javne uprave regiona kroz rad ReSPA-e kako bi mogla efikasno odgovoriti rastućim potrebama građana i privrede.

Događaj je bio prilika da ReSPA predstavi studiju „EU podrška reformi javne uprave korz IPA II: pregled i naučene lekcije“ koja je obuhvatila različite modele podrške sa posebnim ostvrtom na direktnu budžetsku podršku za aktivnosti reforme javne uprave i naučene lekcije koje će biti značajne u sledećoj generaciji programa IPA III (2021-2027). ReSPA će u narednom periodu dodatno podržati institucije javne uprave regiona kako bi se, na osnvou naučenih lekcija, bolje prirpemile za efikasnije korišćenje raspoloživih sredstava u okviru IPA III programa podrške.