vesti

Predstojeća FEFA akademska godina donosi mnoge novine

Advertajzing stručnjaci doprinose transformaciji društva putem saradnje u obrazovanju i podsticanju istraživanja, kreativnosti, inovacija i preduzetništva.

Iako će globalno 2020. godina biti dominantno povezivana sa korona virusom,
FEFA će je pamtiti po novoj generaciji studenata, inoviranom master programu ekonomije, saradnji sa I&F Grupom, inovacijama koje su uveli u nastavu i mnogobrojnim uspesima studenata i profesora. Upravo to je bio povod da, zahvaljujući partnerima i kolegama iz Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”, u skladu sa propisanim merama, obeleže početak akademske godine.

Nova generacija studenata osnovnih studija ekonomije i audio-vizuelne produkcije imala je priliku da čuje obraćanje dekana prof. dr Milana Nedeljkovića i predsednika poslovnog kluba “Privrednik” Zorana Drakulića, ali i mnoge uvažene profesore i zaposlene na FEFA fakultetu, kako bi stekli kompletan uvid u sve mogućnosti koje studije pružaju. Prof. dr. Nedeljković posebno je naglasio značaj saradnje sa I&F Grupom, usled koje će studenti FEFA biti u prilici da upoznaju i sarađuju sa eminentnim stručnjacima iz oglašivačke industrije. Prakse, studije slučaja, gostujući predavači, konferencije i takmičenja samo su neke od stvari po kojima je FEFA fakultet prepoznatljiv, a koje očekuju studente i ove godine.

Celokupan akademski program akcenat stavlja na inovacije, digitalizaciju i kreativnost, analitičnost i intenzivnu razmenu mišljenja kako bi bio relevantan i dovoljno interesantan za nove generacije. Inovirana je i sama realizacija nastave. U ovu godinu FEFA ulazi uz kombinovani/hibridni sistem nastave – studentima je omogućeno da bezbedno prisustvuju predavanjima na fakultetu, ali i da nastavu prate od kuće, putem digitalnih platformi.