vesti

Promene u organizacionoj strukturi I&F MC Cann grupe

Kako bi što bolje odgovorili izazovnim vremenima u kojima poslujemo, i kako bi pripremljeni dočekali sve izazove i zadatke u vremenima koja su pred njima, sa ciljem da budu još inovativniji i relevantniju u svim delatnostima kojima se njihove agencije bave, izvršena je promena organizacione strukture I&F McCann rupe.

Vanda Kučera, direktorka korporativnih poslova, postala je potpredsednica I&F McCann Grupe. Vanda je u I&F McCann Grupi od samog početka i osnivanja prve agencije, McCann Beograd. Kao potpredsednica I&F McCann Grupe Vanda će raditi na još aktivnijem angažovanju u poslovnim udruženjima i na saradnji sa različitim državnim i društvenim institucijama u zemljama u kojima poslujemo sa ciljem razvoja i unapređenja cele struke.

„Verujem da će mi pozicija potpredsednice I&F McCann Grupe omogućiti da svoje znanje i veliko iskustvo usmerim u dalji razvoj agencija u našem sistemu, u jačanje njihove povezanosti u Adriatiku i Nordiku. Pored toga, jedan od važnih ciljeva biće da zajedno sa kolegama iz nordijskih agencija uspostavimo sistem prenošenja iskustava i znanja u kulturi održivog razvoja, kao i da, kao sistem dalje razvijamo proces usklađivanja našeg poslovanja sa ciljevima održivog razvoja i poslovanja. Naravno, kao moj veoma važan zadatak, ostaje kvalitetna i svrsishodna zastupljenost i angažovanje I&F McCann Grupe u svim strukovnim udruženjima, poslovnim asocijacijama, celoj industriji i poslovnoj zajednici u cilju stvaranja i promovisanja dobre poslovne klime. Sve što sam navela spada u procese koji zahtevaju vreme, posvećenost, istrajnost i jasnu želju celog ili svih timova da se stvari menjaju i unapređuju, verujem iskreno da smo mi tim koji sve to poseduje i želi, i ima snažne ljude koji to mogu da realizuju!“ ističe Vanda Kučera.

Tanja Pantić, koja ima ključno iskustvo u odnosima sa medijima, je sa funkcije CFO I&F McCann Grupe unapređena na poziciju direktora za medijske investicije.

Marija Vićić postaje Communication Director for Creative Excellence za McCann agencije u okviru I&F McCann Grupe koje posluju u regionima Nordik i Adriatik.

Darko Lukić, kao CEO Mediabrands-a, predvodiće agencije UM i Initiative u osam zemalja u kojima poslujemo: Hrvatskoj, BIH, Bugarskoj, Sloveniji, Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji, dok je Katarina Kostić, koja je do sada bila direktorka za razvoj medijskih agencija u okviru I&F McCann Grupe, unapređena na poziciju zamenice CEO Mediabrandsa.