Intervjui

Razgovor s povodom: Jelena Čađenović, Brand and Experience Management Director

Kako ponovo prevazići sebe?

Na nedavno održanoj svečanosti dodele Effie priznanja osvojili ste tri nagrade za kampanje koje ste radili u saradnji sa agencijom Leo Burnett. Ova priznanja kojima se meri efikasnost i u prvi plan stavlja potreba dobrog spoja efikasnosti kao cilja u sinergiji sa kreativnošću kao sredstvom pretpostavljam da ima posebnu težinu za vašu kompaniju?

Vip mobile je kompanija koja oduvek u svojoj suštini ima želju da menja tržište u korist korisnika i da preispituje svaki status quo. Ovogodišnje Effie nagrade su dokaz da se i sa takvim težnjama postižu sjajni rezultati te zaista imaju jednu posebnu težinu i čine dobar motiv da nastavimo da pomeramo granice.

Inovacija je, ako mi dozvolite ovu ocenu, reč koja najbolje oslikava stav vase kompanije. Izašli ste na tržište sa projektom koji je doneo svežinu i različitost u jednom veoma zahtevnom području. Posle niza osvojenih priznanja na UEPS-ovom konkursu i sada, na Effie-u, može se reći da ste postigli respektabilne rezultate – kako ih ocenjujete u svojim poslovnim analizama i kako je to prihvaćeno od potrošača?

Inovacije su nešto što se od nas očekuje, možda čak i podrazumeva, obzirom da smo najmlađi operater na tržištu. Ipak, ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da smo se oduvek trudili da korisnicima nudimo inovacije koje su im zaista i potrebne i da na taj način menjamo celokupno tržište na bolje. To smo učinili u više navrata i tokom protekle godine kada je ponuda u pitanju dok smo u komunikacionom izrazu težili tome da produktne aspekte istaknemo na jedan svež I hrabar način. Rezultat je bio neminovan – korisnici su prepoznali odličnu sinergiju proizvoda (koji su u svojoj suštini odgovorili na njihove potrebe) i komunikacije (koja je ponovo donela nešto novo i postavila neki novi standard).

Kompanija Vip mobile sarađuje sa više marketinških agencija i kontinuirano ulaže u marketing, što je svojevrsna potvrda da osmišljeno pristupa promovisanju svojih brendova. Šta je osnovna ideja sa kojom ste tokom prethodnih godina ulazili u marketinško-reklamne aktivnosti i koji su to očekivani efekti koje ste postavili kao ciljeve?

U našoj industriji sve je vrlo precizno merljivo, a tako su definisani i ciljevi koje stavljamo pred svaku našu kampanju I sve agencije koje učestvuju u kreiranju integrisane komunikacije. Sa tim u vezi, ključno je bilo da svim našim saradnicima maksimalno približimo biznis u brojkama, da postavimo zajedničke ciljeve koji se kontinuirano prate i da kreiramo jedan duh zajedništva i uzajamnog poverenja kako na relaciji klijent-agencije, tako i u međuagencijskoj saradnji.

Pretpostavljam da je način tržišnog komuniciranja baziran na ozbiljnim istraživanjima i analizi tržišta. Šta kažu Vaše analize – menjaju li se navike potrošača? Postoji li ciljna grupa kojoj se posebno obraćate?

Osvrnite se samo nekoliko godina ranije i razmislite kako ste tada koristili i percipirali svoje mobilne uređaje i usluge mobilnih operatera. Verujem da svako od nas na ličnom primeru vidi koliko je to drugačije od situacije u kojoj smo danas. Dakle, navike potrošača se u našoj industriji menjaju prilično brzo dok očekivanja od nas koji pružamo usluge rastu. Takođe, mi sa našim proizvodima i uslugama imamo jako veliki uticaj na to u kom će se smeru menjati tržište, a samim tim i navike, ponašanja i očekivanja potrošača. U toj realnosti, kako bismo pravovremeno locirali potrebe i adekvatno odgovorili na njih, jako je važno pratiti trendove i podatke što nas dovodi do toga da smo veoma aktivni na polju marketinških istraživanja i da im pridajemo jako veliki značaj.

Iz vašeg ugla gledano – može li se govoriti o trendovima među klijentima kad je u pitanju forma i način oglašavanja i prisustva u javnosti?

Mislim da primenjivani trendovi u velikoj meri zavise od tipa industrije u kojoj se primenjuju. Iz vizure naše industrije kao jedne od najprominentnijih u oglašavanju vidi se težnja ka većoj personalizaciji, novim formatima, novim tipovima interakcije sa korisnikom, ali jedna stvar je nepromenjiva već godinama unazad, a to je prioritet komunikacione integrisanosti na mnogobrojnim tačkama susreta sa korisnikom.

S obzirom da negujete kontinuitet u saradnji sa agencijom Leo Burnett, molim vas za kratak osvrt – šta je “recept” plodonosne saradnje klijenta i agencije?

Najkraći osvrt – posvećenost brendu i uzajamno poverenje.

Nagrade prijaju ali i obavezuju. Planovi za dalje aktivnosti na planu tržišnih komunikcija?

Plan je da odgovorimo na pitanje “Kako ponovo prevazići sebe?”

Ako biste ocenjivali tržište u Srbiji, u poređenju sa drugim tržištima, koje se to specifičnosti zapažaju i koliko ste kao kompanija u situaciji da ulažete u edukaciju kako bi vaš proizvod živeo na tržištu?

Kada poredimo nivo aktivnosti i ulaganja Vipa sa ostalih 6 tržišta A1 Telekom Austria Grupe vidimo da smo u samom vrhu, iako poslujemo u Srbiji. Naši proizvodi žive 365 dana u godini.

UEPS kao najstarije strukovno udruženje koje 57 godina objedinjava agencije, medije i oglašivače godišnjim nagradama nastoji da verifikuje, istakne i afirmiše najbolja postignuća, u cilju podizanja ugleda struke? Šta, po vašem mišljenju, strukovna udruženja, mogu da učine za struku i sve one koji posluju u okviru nje? S tim u vezi kako vidite ulogu klijenta u očuvanju i podizanju standarda struke na što viši nivo?

Iz moje perspektive osnovni zadatak strukovnih udruženja je kontinuirani rad na očuvanju i podizanju standarda struke. Pored verifikacije i afirmacije najboljih postignuća, edukacija je ključna. Mislim da treba još puno raditi na edukaciji nekih novih generacija marketara, ali edukovati i na temu novih trendova kada su u pitanju iskusnije kolege iz struke. Klijenti će struci najviše doprineti ukoliko se potrude da sa svojim agencijskim timovima uspostave pravi partnerski odnos razumevanja i poverenja – čvrsto verujem da će tako stizati i kvalitetniji predlozi, a na drugoj strani će postojati i veća spremnost da se preuzme rizik i napravi nešto izuzetno.