vesti

Preporuka za čitanje: Komunikacija, stres i produktivnost u radnom okruženju

U izdanju međunarodnog izdvača GlobeEdit upravo je izašla knjiga Komunikacija, stres i produktivnost u radnom okruženju Lele Saković, osnivača Edukativnog centra Poslovna komunikacija – može i bez stresa.

Zahtevi u radnom okruženju su sve veći, strpljenje sve manje a komunikacija sve napetija; to izaziva stres koji se reflektuje na zdravstveno stanje zaposlenih, a oni često nisu ni svesni tog uticaja, niti su su spremni da mu se suprotstave. To utiče na poslovne rezultate: loša komunikacija negativno utiče na osećaj pripadnosti kod zaposlenih, što dovodi do opadanja motivisanosti i manjeg radnog učinka, a u kasnijim fazama i do odlaska na bolovanje i dodatnih troškova za radnu organizaciju. Kakva je to veza između načina komunikacije i stresa kod zaposlenih, i kako unaprediti komunikaciju kako bi se umanjio stres na radnom mestu?