Intervjui

Razgovor s povodom: Miloš Đurđević, kreativni direktor, Fullhouse Ogilvy, član UEPS-ovog žirija – UEPS je nacionalni skener marketinških aktivnosti

Proteklih godina organizovane su brojne zanimljive i inovativne kampanje. Koliko smatrate da su to zaista drugačije ideje koje opstaju?

Ideje opstaju uprkos svemu. Dešava se da posrnu u realizaciji, ali ponekad i da evoluiraju i prevaziđu svoje prvobitne domete. Mi smo relativno malo tržište, nije realno očekivati da veliki broj kampanja zaista zasija. Ali tri-četiri takve kampanje godišnje – puna kapa.

Koji će po Vašem misljenju biti  ključni izazovi u oblasti marketinga u 2020. god?

Edukacija oglašivača u kontekstu prilagođavanja biznis ciljeva kanalima komunikacije. Ponekad se mnogo više može reći i postići samo jednim medijem. S druge strane, agencije moraju da se potrude da ostvare prisniju vezu sa klijentom, da se razumeju i stilski i estetski, ali i u kontekstu razumevanja šire slike biznis ciljeva.

Da li generalno Srbija ima problem od preuzimanja novih koraka i postavljenja novih biznis ciljeva?

Oglašivači na našem tržištu su uglavnom (čast izuzecima!) tradicionalni i uplašeni. Samo da niko ne zaljulja brod. Nije bitno što pričaš istu priču već godinama, dovoljno je da budeš u etru i – u igri si. Potrebno je da svi zajedno prihvatimo ideju da je brend živa stvar. On mora češće da evoluira i da se menja u skladu sa duhom vremena.

Nagrade pružaju osećaj satisfakcije timovima i pojedincima. Koliko mislite da su one bitne i presudne za dalji rad agencija?

Nagrade su stvar esnafskog prestiža. Nažalost, mi nismo tržište na kojem će oglašivač da se opredeli za agenciju zbog broja zlatnih statueta i priznanja. Budžeti vrte gde nagrade neće. U svakom slučaju, nadam se većoj prisutnosti naših kampanja na regionalnoj i internacionlnoj festivalskoj sceni.

UEPS više od pola veka okuplja i povezuje agencije, oglašivače i medije. Koliko smatrate da je bitno postojanje ovakvog udruženja?

Veoma važno. UEPS je nacionalni skener marketinških aktivnosti. Ako je struka u problemu, dijagnoza će biti evidentna. Sve se vidi kao na dlanu kroz njegovu optiku.