Nagrada za životno delo

Ko će biti sledeći član UEPS-ovog Kluba laureta?

Od ove godine, odluka o tome biće doneta na osnovu vaših predloga. U vašem okruženju izvesno postoji osoba koja svojim dugogodišnjim radom zavređuje najviše UEPS-ovo priznanje, Nagradu za životno delo. Predložite i obrazložite.

Na inicijativu UEPS-ovog Kluba laureata koji sačinjavaju dosadašnji dobitnici nagrade za životno delo, Udruženje za tržišne komunikacije Srbije uvodi novu metodologiju predlaganja kandidata za ovo prestižno priznanje.

Na sastanku Kluba laureata inicirano je da se predlaganje potencijalnih kandidata za najvrednije priznanje izmesti iz okvira Kluba i da se svim aktivnim stvaraocima omogući da predlože kandidata čiji je stvaralački opus kvalifikacija za ovu nagradu. Predlog je iniciran s ciljem demokratizacije i što većeg obuhvata svih potencijalno zainteresovanih, kao i što kvalitetnijeg sagledavanja profesionalnih doprinosa onih koji godinama i decenijama stvaraju u oblasti tržišnih komunakcija.

Po usvajanju definisanog predloga od strane Upravnog odbora UEPS-a, nagrada za  životno delo dodeljuje se za izuzetan profesionalni i društveni rad u oblasti tržišnih komunikacija svake druge (neparne) godine, dok će se predlozi prikupljati u predizbornoj (parnoj) godini.

Kandidate za Nagradu mogu da predlažu sve članice udruženja dostavljanjem obrazloženih predloga na poziv UEPS-a objavljen na sajtu UEPS-a. Za Nagradu mogu biti kandidovani svi koji su profesionalno u tržišnim komunikacijama Srbije prisutni najmanje  20 godina.

Podrobnije o procedurama i kriterijumima možete videti u Pravilniku o dodeli nagrade za životno delo na sledećoj adresi  https://ueps.org.rs/o-ueps-u/dokumenta/

Vaše predloge možete dostaviti najkasnije do 31.decembra tekuće godine na jedan od sledećih načina:

 

  • lično u prostorijama UEPS-a
  • preporučenom pošiljkom na adresu Francuska 14.

 

Za dodatne informacije kontakt osoba:

Stana Šehalić

Tel: 011 26 88 376

Mob: 060 148 3338