Nagrada za životno delo

UEPS dodelio nagrade najboljima u komunikacijskoj, marketinškoj i propagandnoj struci

Profesionalno udruženje UEPS dodelilo je nagrade najboljima iz oblasti komunikacijsko-marketinško-propagadne struke.

Ove godine upravni odbor UEPS-a uveo je nove kategorije u skladu sa razvojem novih komunikaciskih kanala: Priznanje za PR i Digital u više podkategorija, što je značajno jer odražava vreme u kojem komuniciramo (web sajtovi, mobilni web,aplikacije itd.)

Nagrada UEPS-a za životno delo prof. dr Srđan Bogosavljević za sve ono što je tokom duge i uspešne karijere istraživača, eksperta za matematičku statistiku, multivarijantne i klaster analize, kao osnivač i vođa nekoliko istraživačkihslužbi, agencija i laboratorija dao marketingu u najširem smislu reči.

Priznanje Dragan Sakan – New Idea pripalo je Veranu Matiću, za drugačije, inovativnije razmišljanje u oblasti komunikacija. Za ideje koje menjaju i unapređuju našu profesiju.
Grand prix dobila je kampanja ‘Nevidljivi šampioni’, Paraolimpijski komitet Srbije, agencije “New Moment”, “New Ideas Com”.

Među agencijama koje su osvojile najvise priznanja su: “New Moment”, “McCann Beograd”, “Communis”, “MMS Communicacions” (“Leo Burnett”, “Saatchi&Saatchi”, “Publicis”).