Predavanje

26May

PREDAVANJE CSR DANAS – HOLISTIČKI PRISTUP

U organizaciji UEPS-a u četvrtak 26. maja održaće se predavanje na temu „CSR danas – holistički pristup“. Predavač je prof. dr Miroslav Trifunović. Aktuelne teme i dileme iz oblasti korporativne društvene odgovornosti, koje će izložiti prof. dr Miroslav Trifunović sa holističkog stanovišta koje su interesantne i agencijama i oglašivačima, kao i široj društvenoj zajednici.

Predavanje će biti održano u Galeriji Žad (suteren Muzeja primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18) u četvrtak, 26. maja u 18 časova.

 Posle predavanja predviđen je razgovor sa predavačem na aktuelne teme i dileme iz oblasti korporativne društvene odgovornosti, a zatim će biti organizovan koktel za sve prisutne.

Prof. dr Miroslav Trifunović – po završetku studija,  u periodu 1979 – 1988, radio je kao istraživač u institutu Boris Kidrič u Vinči  (Institut za termotehniku i energetiku) kao i na Kyoto Univerzitetu (Japan). Iz tog perioda datira oko 30 stručnih i naučnih radova iz oblasti energetike i transporta toplote i mase. Od 1988 do 2012, dr. Trifunovic se preselio u Holandiju gde je radio na visokim funkcijama u dve japanske korporacije: Yokogawa Europe (1988 – 1997) i Omron Europe (1997 – 2012).

Neke od pozicija koje je je zauzimao jesu: Evropski menadžer marketinga, Evropski menadžer prodaje, Generalni menadžer sektora,

Direktor nekoliko evropskih firmi, Generalni menadžer planiranja i strateškog razvoja (Istočna Evropa, Rusija, Bliski istok i Afrika),

Generalni menadžer korporativne društvene odgovornosti, stalni član Evropskog menadžerskog tima.

Po povratku u Srbiju 2012 godine, radio je kao predavač na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Bogradu i saradnik

Inovacionog centra na istoj školi. Od 2013 radi kao predavač na univerzitetu Singidunum u Beogradu, od 2014 je redovni profesor, a od 2015 i Dekan Poslovnog fakulteta.

Datum
26. 05. 2016.
Vreme
18:00 časova
Adresa
Vuka Karadžića 18 (Galerija Žad)