Predavanje

26May

PREDAVANJE O DRUŠTVENO ODGOVORNIM KAMPANJAMA U ORGANIZACIJI UEPS-A

SUŠTINSKI IZAZOVI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI – HOLISITIČKI PRISTUP

 

U organizaciji Udruženja za tržišne komunikacije danas će se održati predavanje na temu društveno odgovornih kampanja, o čemu će govoriti dr Miroslav Trifunović.

Predavanje će biti održano u Galeriji Žad Muzeja primenjene umetnosti, Vuka karadžića 18, sa početkom u 18 časova.

Posle predavanja predviđen je razgovor sa predavačem na aktuelne teme I dileme iz oblasti korporativne društvene odgovornosti, a zatim će biti organizovan koktel za sve prisutne.

Činjenica je da se poslednjih godina kod nas pojam CSR-a razvio. Postao je vrlo aktuelna tema po konferencijama, debatama, u medijima, različitim nivoima edukacije… Broj eksperata u toj oblasti rapidno raste, otvaraju se radna mesta i razvija se svest. Kompanije troše značajna sredstva na CSR projekte i kampanje, o njihov upotrebnoj vrednosti se može dosta razgovarati sa stanovišta raznih aspekata. Da li je u Srbiji CSR projekat i kampanja nužnost, zato što je neophodno ispratiti taj trend, ili korporativna vrednost. Šta bi bio suštinski izazov društvene odgovornosti? Holistički pristup daje odgovor na ove dileme.

Prof. dr Miroslav Trifunović – po završetku studija,  u periodu 1979 – 1988, radio je kao istraživač u institutu *Boris Kidrič u Vinči (Institut za termotehniku i energatiku) kao i na Kyoto Univerzitetu
(Japan). Iz tog perioda datira oko 30 stručnih i naučnih radova iz oblasti energetike i transporta toplote i mase. Od 1988 do 2012, dr Trifunovic se preselio u Holandiju gde je radio na visokim funkcijama u dve japanske korporacije: Yokogawa Europe Omron Europe (1997 – 2012).

Neke od pozicija koje je je zauzimao jesu: Evropski menadžer marketinga, Evropski menadžer prodaje, Generalni menadžer sektora, direktor nekoliko evropskih firmi, generalni menadžer planiranja
i strateškog razvoja (Istočna Evropa, Rusija, Bliski istok i Afrika), generalni menadžer korporativne društvene odgovornosti, stalni član Evropskog menadžerskog tima.

Od 2013 radi kao predavač na univerzitetu Singidunum u Beogradu, od 2014 je redovni profesor,
a od 2015 i Dekan Poslovnog fakulteta.

Datum
26. 05. 2016.
Vreme
18 časova
Adresa
Galerija Žad Muzeja primenjene umetnosti, Vuka karadžića 18