vesti

Etika u oglašavanju

Kao najstarije strukovno udruženje sa tradicijom dugom 56 godina, UEPS podržava važeće zakonske odredbe i kodekse poslovne etike u oglašavanju.

Pored kontinuiranog informisanja članstva o trendovima u industriji, širenja znanja i dobre prakse u području komunikacija, jedan od ciljeva je očuvanje i primena etičkih standarda komunikacione industrije.

UEPS ima zadatak da štiti etiku u oglašavanju, i da se bori za fer, korektnu i odgovornu komunikaciju.

Pozivamo sve naše članove, kao i kolege iz oglasne industrije da se, ukoliko se susretnu sa oglašavanjem koje nije u skladu sa zakonom i etikom, jave na mejl ueps.office@gmail.com .  Mi ćemo reagovati u skladu sa svojim mogućnostima i u okvirima unutar kojih jedno strukovno udruženje može da deluje.