vesti

Otvaranje Izložbe o ljubavi

U Salonu Muzeja umetnosti u četvrtak (7. septembra) u 19h se otvara izložba Nene Skoko Snežane “Dama i Jednorog”.

Dama i jednorog / moja priča

Ljubav, ah ta ljubav. Ovoj velikoj životnoj i umetničkoj temi posvećena je izložba Dama i jednorog / moja priča, Nene Skoko Snežane.

Ljubav je bila tema i njene magistarske, samostalne izložbe održane u Muzeju primenjene umetnosti 1998. godine. Svoju ljubavnu priču sa Mihailom „ispričala“ je jezikom savremene umetnosti tekstila – u formi knjige kao umetničkog objekta –  i tako na novi način pristupila tradicionalnom mediju tapiserije. Eksperiment, otvorenost za novo, angažovanost i samoispitivanje stalne su karakteristike njenog rada.  

Dvadesetak godina kasnije, Nena Skoko Snežana nam ponovo priča o ljubavi.

Očarana bezvremenom lepotom šest čuvenih poznosrednjovekovnih tapiserija iz ciklusa Dama i jednorog iz pariskog Muzeja Klini, ona preisputije svoja ljubavna iskustava „u ključu“ njihovih simboličkih značenja. Ona prikazuju pet čula  – mirisa, ukusa, sluha, vida i dodira, kao i Daminu „jedinu želju“ – želju za spoznajom ljubavne istine.

Na osnovu dokumentarne građe (sačuvanih pisama, razglednica, fotografija…) Nena prevodi na tekstil dobijene ljubavne poruke i izjave tehnikama veza, štampe, taftovanja, tkanja, pačvorka, ručno rađenog papira, uplitanjem bilja, izlivanjem čokolade… Tako dobijene radove ona grupiše po temama u šest prostornih instalacija. Pet su posvećene jednom od čula – onom koje je dominiralo u vremenu ljubavi, ili čežnje za ljubavlju, sa konkretnom osobom.  Šesta instalacija, Moja jedina želja, sublimacija je Neninog ljubavnog iskustva. U ovoj poslednjoj kompoziciji konačno se srećemo sa slikom umetnice. Njeno razotkrivanje je suptilno, ona skida sloj po sloj svog nakita i odeće da bi konačno njen lik ostao sakriven iza Dame. Dama je mistična, devica koja koketira sa mitološkim bićem i poigrava se zabranjenim ljubavima. Transcendecija ljubavi, odricanje od čulnosti, odbacivanje pogleda čeznutljivog jednoroga moguće su konekcije  s posljednjim segmentom izložbe Nene Skoko. Ona svoje zadovoljenje konačno transcendira u Umetnosti – sasvim ogoljena, pretapa se sa slikom slike jedne od najtajanstvenijih evropskih tapiserija, gdje se brišu granice umetnice i lika, subjekta i objekta, prošlosti i sadašnjosti, tradicije i savremenosti, kako o tome piše Ivana Podnar, autorka teksta u katalogu.

Biografija umetnice

Nena Skoko Snežana (1960) diplomirala je 1984. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na Odseku tekstila, gde je i magistrirala 1998. godine.Usavršavala se na Univerzitetu industrijskih umetnosti u Helsinkiju (1989); na Akademiji lepih umetnosti i dizajna u Poznanju (1991–1993); kao gost-poslediplomac na Goldsmitsu u Londonu (1994), i u Njujorku na rezidencijalnom programu u radionici za ručno pravljenje papira (1999). Članica je ULUPUDS-a (od 1985) i ULUS-a (od 1999). U statusu samostalne umetnice je od 1992. Zvanje istaknute umetnice dobija 2005. godine.

Nena Skoko Snežana izlaže grupno i samostalno od 1986. godine, a od 1989. održava i brojne radionice i prezentacije u zemlji i inostarnstvu. Osnovala je i vodila umetničku radionicu LUM (Lavatorijum umetničkih misli, 1995–1998), posvećenu istraživanju i edukaciji u oblasti vizuelnog stvaralaštva. Nezavisno umetničko udruženje Punkt za umetnički eksperiment pokreće 2000. godine, okupljajući veliki broj saradnika-umetnika iz zemlje i inostranstva.

Radovi Nene Skoko Snežane čuvaju se u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, kolekciji kompanije Telenor, Ateljeu 61 u Novom Sadu i u Muzeju Žana Lirsa i savremene tapiserije u Anžeu, u Francuskoj.