vesti

Razgovor s povodom: Bora Miljanović, osnivač i direktor Represent Comunnications

Razgovarala Stana Šehalić

KA PERSONALIZACIJI KOMUNIKACIONIH SADRŽAJA

Dr Borislav Miljanović osnivač je i direktor grupacije Represent System, koju čine Represent Comunnications u Beogradu i Podgorici, Real Time Clipping i Bizlife, specijalizovane agencije za poslovnu komunikaciju. Duže od deset godina radio je kao novinar i urednik brojnih medija. Bio je prvi zvanični predstavnik za odnose sa javnošću NjKV prestolonaslednika Aleksandra Drugog. Završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom stekao zvanje magistra, odnosno doktora komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Dobitnik je nagrade za lični doprinos u oblasti komunikacija, nagrade za razvoj marketinške misli, nagrade za Najboljeg menadžera i priznanja za doprinos razvoju PR struke. Na svečanoj dodeli godišnjih priznanja koje dodeljuje Društvo za odnose s javnošću njegova agencija Represent Comunnications proglašena je za agenciju 2015. godine.

“Ono što vas preporučuje to su ideje i rezultati, a ne nešto drugo. Treba da znate i kako da merite vašu kreativnost na tržištu, a ključno merenje je merenje zadovoljstva klijenta. Za nas je važno da budemo majstori komunikacije, a to su oni koji mešaju i biber, i so, i šećer, ali na kraju naprave dobar proizvod. Taj dobar proizvod može da košta 200 ili 200.000 evra, nebitno. Bitno je samo da uđete u suštinu komunikacija. “ – Bora Miljanović

 

Šta znači za vas prestižno priznanje koje ste skoro dobili? Da li je to “vetar u leđa”, verifikacija postignutih rezulata, obaveza da se bude još bolji – ili sve skupa?

Moja teza je da u ovakvoj konkurenciji svakoga dana morate biti najbolji jer samo tako možete im parirati. Ako ste trenutno najbolji, ne znači da ćete to biti i za npr. za četiri godine jer sve se strašno brzo menja. Naravno, ni jedno ni drugo nije samo po sebi ni dobro ni loše. Dobro je, ako niste najbolji, što se možete posvetiti usavršavanju da to postanete. Ako ste, pak, na vrhu, ne možete biti opušteni jer u ovoj našoj profesiji dinamičnih promena nije kao u proizvodnji – gde kad postavite proizvod, imate jedan relativno siguran i predvidiv ciklus poslovnog kretanja. U ovom poslu svakoga dana morate da

Zato ova nagrada koja je stigla posle pet godina, svakako znači potvrdu naših nastojanja da klijentima pružimo najkvalitetniju uslugu. Nagrade svakako u najvećem broju slučajeva oslikavaju kvalitet nečijeg rada i one su vredan marker u poslovanju.

Svedoci smo da se način i sredstva za komuniciranje menjaju neverovatnom brzinom. Kako to utiče na rad jedne PR agencije i koliki je pritisak da se ide u korak sa ovim napretkom?

Tri su stvari neophodne da biste uspešno izgradili i održavali posao: vizija, disciplina i strast. Moj posao je da imam pravu viziju. Dešavalo se da imam dobar pravac ali i da uđem u neke stranputice. Iskustvo nam govori da sve što stiže sa zapada, ovde ne funkcioniše uvek. Na primer, Myspace ovde nikad nije zaživeo, Pinterest takođe, a Twiter, za razliku od izvornog koncepta, kod nas je je sve više poligon političkih polemika.

U intervjuu od pre par godina rekli ste da “ima još mnogo prostora za unapređenje korporativnih komunikacija u srpskim kompanijama”, kao i da je dosta njih koje tek treba da primene ili osposobe taj sektor. Šta se u tom pogledu promenilo i koliko ova ocena važi i danas?

Danas imamo više znanja, imamo nove kanale korporativnih komunikacija ali se , zbog sveukupne krize, nije otišlo mnogo napred. Prateći rad naših klijenata, susrećemo primere gde su se stvarala odeljenja koja se bave korporativnim komunikacijama, ali su zbog krize, morala biti svedena i vraćena na prethodni nivo odnosno na jednog čoveka.

Naša agencija ima sreću da radi s kompanijama koje u svojim timovima imaju vrlo kvalitetne ljude, prave profesionalce, upućene u aktuelne svetske trendove. Međutim, kako smo malo tržište, problem je ohrabriti klijenta da se upusti u eksperiment i da proba nešto novo. Jednostavno – budžeti su ograničeni i ta ograničenost uslovljava izbor.

Dugo ste radili ko novinar. Svedoci smo velikih promena u ovoj oblasti. Pre par godina izneli ste smelu tezu da će se poslovi novinarstva I PR-a veoma približii i da će uskoro svi raditi na jednom istom zadatku – pravljenju dobrog zanimljivog sadržaja za klijente. Šta je zapravo budućnost novinarstva ?

Evo, to je što je tada bilo “smela” teza, sada već postaje stvarnost. Na početku da istaknem – novinarstvo ne odumire, ono se menja, kao što se menjaju i mnoge druge profesije pod uticajem mogućnosti koje pruža internet. Prolazi vreme održavanja i izdržavanja medija od prodaje oglasnog prostora. Druga sredstva informisanja postaju toliko moćna da advertajzing više nije toliko bitan. Takođe, nestaje predominacija jednog ili nekolicine izvora informisanja. Danas se služimo sa više izvora, sublimiramo ih i prelamamo kroz prizmu sopstvenog iskustva.

Eventualna zabrinutost za budućnost medija potiče zapravo iz načina vrednovanja od pre dvadeset i više godina koji je sada transformisan i gde su nekad neprikosnoveni veliki mediji samo kanali koje danas mnogo lakše i jednostavnije upoređujemo i ocenjujemo.

Content marketing je jedan od Vaših osnovnih poslovnih postulata. Osnovali ste i Content studio. To je zahtevan, dugoročan proces čiji rezultati najčešće nisu vidljivi – odmah i sada, ali su istovremeno, kako tvrde neki njegovvi zagovornici “spas za PR struku”? Zašto se opredelili za ovu strategiju?

Početkom veka, PR nije ni postojao na nivou agencije, postojala je nekolicina PR stručnjaka. Tada sam osetio da će u skoroj budućnosti biti prostora za ovu oblast, i evo, 14 godina kasnije – to je novi biznis. Uveren sam da će u budućnosti veliki deo posla da se vrti upravo oko content marketinga jer nas nove tehnologije praktično usmeravaju u content pravcu kao nosećoj platfomi. Mi danas već imamo mogućnost da ne budemo izloženi “teroru” reklama, najnoviji modeli smsrt telefona već imaju ugrađene banere….otuda će i klijenti i agencije sve više biti upućeni na novi poslovni model da kroz sadržaj postignu ono žele odnosno da najefikasnije i najkvalitetnije stignu do ciljne grupe..

Naš Content studio krenuo je sa radom u oktobru. Počeli smo sa tri zaposlena, danas ih imamo deset. Zanimljivo je da su ovaj koncept pored velikih klijenata koji imaju timove, prihvatile i kompanije srednje veličine i da su vrlo otvorene prema mogućnosti da svoje potrebe za tržišnom komunikacijom iskažu na objedinjen način, koji je istovremeno moćna podrška efikasnosti klasičnog marketinga.

Praćenje trendova i zastupljenost na društvenim mrežama veoma je značajna u savremenom dobu komunikacija. “Prisutnost na društvenim mrežama bitna ali podjednako i opasna jer jedna greška može da završi nečiju karijeru. – rekli ste jednom prilikom.

Ima dosta primera neopreznog korišćenja drušvenih mreža. Rad na njima treba shvatiti kao vrlo ozbiljan i odgovoran posao. Nastup na drušvenim mrežama je kao nastup na televiziji. Biti svoj a biti dovoljno prihvatljiv da budeš svačiji – to je možda u jednoj rečenici osnov na kom treba komunicirati na društvenim mrežama.

Neka istraživanja govore da postoji dosta etičkih dilema sa kojima se PR suočava. Kakva su Vaša iskustva po tom pitanju i sa kakvim se problemima zaposleni u Represent Communicationsu susreću u Srbiji, uključujući i pomenute etičke probleme?

Suština je da smo kao društvo postali neetični, bez standardnih društvenih vrednosti i normi. Preovlađujući princip postao je da se uzme što više sa što manje truda. To se reflektuje i na naš posao. Mi smo mala branša da bismo značajnije uplivisali u promenu i nametanje poželjnih vrednosti ali je to svakako i naša obaveza. Kod nas takođe ima kukolja ali kad je tržište malo, konkurencija velika, a borba za posao stalna, onda se vrlo teško sistemski zalagati zalagati za ono što je ipak obaveza društva u celini.

Koji će trendovi po Vašem viđenju dominirati komunikacijama u ovoj i narednim godinama?

Personalizacija komunikacionih sadržaja, brža, preciznija i kvalitetnija komunikacija sa ciljnom grupom koju omogućuje ubrzan razvoj informacionih tehnologija. Prave promene će nastupiti tek kada shvatimo da nam linearna televizija nije potrebna, već da možemo da biramo kad i šta hoćemo da vidimo, čujemo i korstimo. Tada će proizvodnja sadržaja postati primarna, a emiteri izgubiti na značaju. Time se i content marketing nameće kao strategija izbora budućeg komuniciranja.

Pozitivno ste, i kao agencija, i Vi lično orijentisani prema strukovnim udruženjima. Kako vidite njihovu ulogu u unapređenju i podizanju standarda struke?

Na strukovna udruženja mladi gledaju sa manje entuzijazma nego što su to činile ranije generacije. Dostupnost informacija na internetu, kao i neefikasnost u postavljanju standarda struke i sankcionisanju onih koji ih ne poštuju neki su od razloga takvog statusa. No, to nije samo naš već i svetski problem. Udruženja bi morala da pronađu model i način da efikasnije rešavaju pitanja struke.