vesti

Šta je „Istina o godinama“?

Koliko često razmišljamo o starenju? Čega se bojimo, a čemu se radujemo u vezi sa starošću? Šta je najveći izvor zadovoljstva, a šta najveća briga u starosti? Kada je kasno za započinjanje sopstvenog biznisa ili za zaljubljivanje? Da li se u Srbiji mišljenja o starosti i starenju razlikuje u odnosu na svet?

Na ova, i mnoga druga pitanja, odgovore daje istraživanje „Istina o godinama“ McCann Truth Centrala ekspertskog centra agencije McCann Beograd. Istraživanje je pored Srbije sprovedeno na svetskom nivou u više od 30 zemalja što daje autentični uvid u globalna dešavanja, kao i mogućnost upoređivanja lokalnih i globalnih rezultata.

Cilj ove studije je bio dvojak – s jedne strane ona istražuje odnos i stavove prema starenju kroz različite generacije, a s druge, pruža mogućnost boljeg razumevanja onih koji su ušli u godine u kojima im društvo pripisuje etiketu star(ij)ih.

U našoj zemlji istraživanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika starijih od 18 godina, a poseban deo studije bavi se starijima od 55 godina kojih je u istraživanju bilo 500.

“Starenje nije tema koja je rezervisana samo za stare. Starenje je neminovan proces koji ’’pogađa’’ sve generacije i sve ljude, ma gde živeli i ma kakvim stilom života živeli. Pritisak da se osećamo i izgledamo mlado nikada nije bio veći nego u današnje vreme. Ova studija nam je pokazala na koji način ljudi zaista doživljavaju starenje i starost, kako se taj odnos menja sa godinama života, da li i šta radimo da usporimo starenje, za čime ćemo jednog dana možda žaliti, po čemu se mi u Srbiji razlikujemo u odnosu na svet i još mnogo toga. Ova tema do sada nije istraživana na ovako sveobuhvatan način tako da nam rezultati studije daju jednu novu perspektivu u sagledavanju procesa starenja i našeg odnosa prema njemu iz mnogo različitih uglova”  kaže Željka Mićić, menadžrka za istraživanja i razvoj u agenciji McCann Beograd.

Otkrivamo Vam nekoliko istina o godinama:

  • Ne radujemo se starosti

U Srbiji, osobe u 20-im i 30-im godinima su najmanje zabrinute za proces starenja i najmanje razmišljaju o starosti jer je vide kao daleku budućnost. Međutim, sa godinama sve manje smo ravnodušni prema činjenici da starimo, a sve više zabrinuti i uplašeni.

Finansije su najveća briga stari(ji)h u Srbiji dok je porodica je najveći izvor zadovoljstva

Najveći izvor zadovoljstva za 72% osoba starijih od 55 godina su njihova deca i unuci pa bi tako najveći procenat njih najradije provodio vreme upravo u krugu porodice.

95% tvrdi da ima dobar odnos sa potomcima, i žele da budu upamćeni najviše kao neko ko je brinuo o porodici prijateljima.

Finansijske poteškoće su problem broj 1. stari(ji)h u Srbiji, a zatim slede brige vezane za probleme njihove dece i unuka.

  • Kada smo zapravo stari?

Najveći procenat učesnika studije smatra da smo stari kada uđemo u sedmu deceniju života, ali mlađe osobe pomeraju ovu granicu ka 50-im, dok oni stariji u većem procentu smatraju da je osoba  stara kada uđe u 70-te.  

58% ispitanika kaže da za ljubav nikada nije kasno i da za nju nikada nismo stari.

McCann Truth Central agencije McCann Beograd do sada je predstavio istraživanja:  „Istina o mamama” (2013.), „Istina o wellness-u” (2014.), „Istina o mladima” (2015/2016.) i deo je globalnog ekspertskog centra McCann, koji je  prisutan u 168 centara širom sveta.

McCann Truth Centar je nastao iz potrebe da se spoznaju lokalno relevantne istine koje će pomoći da bolje razumemo svet potrošača ali i da podatke sagledamo i u regionalnom i globalnom kontekstu. Misija ovog eksprtskog centra je da uz pomoć sveobuhvatnih istraživanja otkrijemo neotkrivene istine o svetu oko nas, istine koje imaju moć da podstaknu promene, preokrenu ustaljeni način razmišljanja i inspirišu na aktivnosti koje doprinose rastu poslovanja.