vesti

Šta sve treba znati o Google oglašavanju

Od 10. do 12. maja u Visokoj poslovnoj školi održana je trodnevna radionica “Tri dana sa Google stručnjacima” na kojoj su Zorin Radovančević, Google Certified trener za Google Analytics, Miroslav Varga, jedan od najpriznatijih stručnjaka iz AdWords oblasti na svetu, i Ivan Rečević,  CFO i jedan od osnivača konsultantske kuće Gaia Consulting, učesnicima prezentovali najnovija praktična znanja i iskustva vezana za promociju putem Googla. Tokom trodnevnog druženja predavači su fokus stavili na detalje koji u obilju ponude doprinose vidljivosti i funkcionalnosti Google oglasa istakavši vrednost ljudskog faktora u kreiranju i praćenju strategije promotivnog miksa.

Prvog dana obrađene su teme vezane za specifičnosti promocije turističke ponude:

– Google Analytics u turizmu,

– Osnovni zadaci GA u turizmu,

– Trend (destinacija, kategorizacija, proizodi, geo)

– Segmentacija (geo, kanali, ponašanje)

– Uspeh – Transakcije, mikro konverzije

– Search – Availability

– YouTube – učestvuje li vide u koverziji

– Images – učestvuju li slike u konverziji

– Tab browsing – učestvuju li dodatni sadržaji u konverziji

– Sadržaj (Page vs Landing Page)

– Koje metrike su značajne za turističke analize

– Tumačenje podataka


Drugog dana akcenat je bio na funkcionalizovanju i povezivanju različitih formi oglašavanja:

– Razlika pravljenja display oglasa u novom i starom adwords interface

– Kada koristiti ponuđena rešenja

– Povezivanje adwords naloga i YouTube kanala

– Postavka oglasa na YouTube

– Vrste oglasa u video kampanjama

– Način targetiranja

– My Business nalog – nalog mog preduzeća i povezanih lokacija

– Kako koristiti affiliate location u exstenzijama

– RMKT – korišćenje remarketing lista iz YouTube u ostalim kampanjama

– Automatizacija display kampanja

– Analiza povratnih podataka iz Display kampanja i šta optimizovati

– Utisci sa Super Week-a 2018


Trećeg dana pažnja je posvećena Google analitici i mogućnostima koje pruža:

– Koje metrike i dimenzije je nepohodno pratiti za kvalitetan izveštaj e-Commerce sajt

– Kako uočiti probleme i dobre stvari

– Pre analize – provera kvaliteta podataka koji se dobijaju

– Platforme, dodatci, bogati sloj informacija

 – Shoping Behavior – važnost izveštaja i kako ga koristiti za remarketnig

– Napredno segmentiranje, pravljenje RMKT lista

– Checkout signali

– Razlika u zveštaju Product performance i Sales performance i bitne stvari u njihovom podešavanju

– Fakture, proizvodi i svi finansijski elementi

– Assisted i Top Conversion Paths, dublja analiza i atribucija

– Secondary dimension i kako pomoću njega obogatiti izveštaj

– Kako Tag Manager olakšava rad u e-Commerce sajtovima

– Šta su Smart Goals i da li ih korisiti

– 3rt party tagovi – Facebook pixel tagovi