Predavanje

27May

KAKO PREPOZNATI I VREDNOVATI AUTENTIČNI CSR? – SUŠTINSKI IZAZOVI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

U organizaciji Udruženja za tržišne komunikacije u Galeriji Žad Muzeja primenjene umetnosti održano je predavanje na temu društveno odgovornih kampanja, o čemu je govorio dr Miroslav Trifunović.

U odličnom predavanju dr Trifunović sa bogatim iskustvom sticanom u svetu, izložio je, stručno a pitko i šarmantno, sve aspekte društveno odgovornog ponašanja.

Uprkos prirodno utemlejnoj skolonosti da se lični doživljaj često proglašava stavom ili činjenicom, što je ilustrovano primerom doživljaja ludi koji sa povezom preko očiju doživljavaju slona kao rog, lepezu, zmiju i slično (u zavisnosti od toga koji deo tela slona dodiruju) “Firmina drušvena odgovornost kompanije se nikako ne može svesti na parcijalni, ma koliko dobar i vredan, projekat, već je skup zakonskih, etičkih i ličnih principa na bazi kojih komunicira sa svojim okruženjem. CSR nije pranje poslovne savesti već sistemska poslovna filozofija, koncept koji obuhvata sve segmente poslovanja jedne kompanije

“ Firmina društvena odgovornost je da stvara i distirbuira vrednosti u društvu na društveno i ekološki prihvatljiv način” – definisao je dr Trifunović CSR.

Kad smo došli do svih elemenata društvene odgovornosti i sveobuhvatne definicije šta sve sadrži CSR, razvila se sadržajna i inspirativna diskusija – od toga ko sve (i zašto) u Srbiji (ne)zavređuje epitet društveno odgovornih korporacija pa do uloge medija u afirmisanju autentičnih CSR projekata…

Osnovno predavanje samo je uvod u razradu mnogih podtema i oblasti koje su izvesno zanimljive svima onima koji se bave kreiranjem društveno odgovornog ponašanja u sopstvenim kompanijama ili realizuju CSR projekte i kampanje, kao i onima koji su zaduženi za njihovu evaluaciju. Jer posle ovog predavanja savršeno je jasno da najpromovisaniji CSR projekti nisu i najbolji i da ponekad ne zadovoljavaju ni elementarne CSR standarde, a da opet, s druge strane, u senci ostaju mnoge kompanije u čijim je poslovnim konceptima kvalitetno utkan svaki element društvene odgovornosti.

Stana Šehalić

Datum
27. 05. 2016.