vesti

Održan panel “Kako spremiti kampanje za UEPS nagrade?”

Zgrabi pažnju u prvih 30 sekundi

Danas je u organizaciji UEPS-a u UK Parobrod održan panel „Kako pripremiti rad za UEPS-ov konkurs”? Osnovna ideja panela je unapređenje kvaliteta prispelih radova, a posebno je važan onima koji prvi put apliciraju na konkurs. Uoči raspisivanja ovogodišnjeg konkursa, a sledeći dobru praksu iz prethodnih godina, Udruženje za tržišne komunikacije Srbije smatralo je da ovaj mali podsetnik može olakšati pripremu radova za takmičenje i podići nivo kvaliteta svih prispelih radova. Učesnike je pozdravio predsednik UEPS-a Viktor Nikolić.

Panelisti Jana Savić Rastovac, kreativna direktorka agencije MCCann Beograd i Veljko Golubović, regionalni kreativni direktor FCB Afirma, prošlogišnji članovi žirija, istakli su najvažnije perfomanse dobro pripremljenog rada kojim se agencija odnosno klijent predstavlja na konkursu. U svojim izlaganjima na izabranim primerima, ukazali su na važnost pojedinih elemenata prezentacije koji dobru kampanju čine još boljom.

Zgrabi pažnju u prvih 30 sekundi, Objasni ideju kratko i jasno, a potom  sledi obrazlaganje ideje, njen kontekt, kulturološke i ostale specifičnosti – poruka je s početka izlaganja. Ovo je istaknuto u kontekstu činjenice da u svakom žiriju sede “samo” živi ljudi koji uprkos profesionalnom nastojanju da svakom radu posvete identičnu pažnju, među stotinama prispelih radova ipak pamte po principu prvog utiska.

Svaki case sadrži četiri obavezne celine: brief, problem, rešenje i rezultati, koje je važno funkcionalno i estetski oblikovati – od izbora naslova, preko muzike, tona, interpretacije rezultata. “Pravite film za konkurs tako da vama bude zanimljiv” – poručili su Jana i Veljko.

Posebno je naglašeno da formular/prijavu treba popuniti s posebnom pažnjom i da se tu može dodatno objasniti strategija i rezultati koji bi opteretili case. Žiri čita prijave, pa iako to katkad izgleda kao zamoran i dosadan posao, valja ga uraditi prilježno, jer se i na taj način poboljšava pozicija prijavljenog rada u ukupnom skoru.

U dobroj atmosferi, učesnici panela su razmenili mišljenja koja će sigurno biti od značaja u pripremi ovogodišnjih radova.