vesti

Održan Regionalni susret lidera strukovnih udruženja – DIJALOGOM U SUSRET IZAZOVIMA

Regionalni susret lidera strukovnih udruženja održan je, na inicijativu Udruženja za tržišne komunikacije (UEPS), koje je bilo domaćin susreta, u Beogradu 10 i 11 juna.

Susretu su prisustvovali Mojca Briščik, direktorka SOZ,  Ana Ivandić, članica Upravnog odbora SOZ i predsednica Združenja agencij, Davor Bruketa predsednik HURA, Dunja Ivana Ballon izvršni direktor HURA, Sašo Pešev (New Moment) i Igor Čelebić (Publicis) su predstavljali makedonski MAAM. Susretima je prisutvovao i Ekrem Dupanović, glavni i odgovorni urednik najuticajnijeg regionalnog portala Media marketing.

Domaćini su bili Viktor Nikolić, predsednik i Jasmina Nikolić potpredsednik UEPS-a.

Pozdravljajući goste, predsednik UEPS-a i inicijator susreta Viktor Nikolić istakao je da je sastanak, samom činjenicom da za istim stolom sede svi čelni ljudi nacionalnih strukovnih udruženja iz regije – već uspeo i da će izvesno iz njega proisteći mnoge inicijative, od kojih će nekima trebati više, a nekima manje vremena ali da je najbitnija iskazana spremnost da se razgovara i dogovara.

Svako od učesnika je spremio prezentaciju kojom je predstavio udruženje i koja je bila platforma za diskusiju. Već samim predstavljanjem postalo je vidljivo da se, bez obzira na lokalne specifičnosti i nivo profesionalizacije, sva udruženja susreću sa istim ili sličnim bazičnim problemima. Zajednička su takođe i nastojanja aktuelnih rukovodstava da se aktivno odnose prema situaciji na tržištu i spremnost da se angažuju na uvođenju, postavljanju i afirmaciji standarda struke. U tom smislu dragocena je bila razmena iskustava, posebno onih koja su se pokazala kao dobra lokalna praksa, primenljiva i na region.

Svi predstavnici su se saglasili da ima mnogo prostora u kom udruženja mogu međusobno pomoći jedni drugima, i da treba delovati prevashodno na planu informisanja i edukacije ali i ujednačavanja regulative. Ono što je najbitnije, susret je protekao u veoma konstruktivnoj atmosferi u kojoj je dominirala spremnost da se precizno i tačno dijagnostikuju neuralgične tačke i predlože moguća rešenja.

Dogovoreno je da se sa sastanka pripreme Zaključci i preporuke koje će svako od udruženja, uz konsultaciju sa bazom, da verifikuje. Taj dokument bi bio osnova za dalji razvoj i unapređenje saradnje između strukovnih udruženja.